Novas por contido

O mércores 19 de abril de 2023, tivemos a primeira Comisión de Seguimento dende o ano 2019 para a vixilancia do réxime de prestacións de servizos e horarios. A esta Comisión de Seguimento acudiron a Xefa de Persoal, a Vicesecretaria Xeral o Subdirector Xeral de Gardacostas e o Xefe de Servizo de Protección de Recursos.

1. Seguimento do réxime de prestación de servizos e horarios.

Destacamos que non remiten as carteleiras dende o ano 2019, incumprindo o acordo polo que deben pasar para vixilancia un mes antes da sua aplicación. Por parte da Administración comprometéronse en envialas de novo.

Na CIG denunciamos a posibilidade de que se estean a facer carteleiras ficticias xa que na realidade os servizos son ben diferentes. Tamén destacamos a falta de equilibrio entre o persoal. Aínda que dixeron que era por dúas causas: a das ausencias do persoal polo motivo que sexa ou da organización do servizo. Está claro que ten moito que ver a falla de cobertura áxil de vacantes, non vacantes, baixas, permisos etc.

Proponse á consellería que soliciten aplicar un sistema na xestión das listas áxil como nos centros de Educación ou centros de Política Social (tárdase apenas un día).

A Administración vai enviar unha proposta para intentar regular as causas polas que se pode adaptar o calendario. Tamén quedaron en enviar unha proposta para definir os postos que deben ter un réxime horario diferente xa que non vale a escusa de que están por teléfono: se cobramos igual os servizos teñen que ser equitativos.

2. RPT do servizo de gardacostas

Logo da creación de prazas para reforzar as bases de Ferrol e Portosín na última modificación da relación de postos de traballo (coa amortización doutras), ofertaron en Comisión de Servizos estas novas prazas: temos de prazo ata o día 21. As que non se cubran en comisión tirarán de listas de contratación con persoal interino. Ademais dende a CIG reclamamos que se teñen que cubrir as non vacantes que se xeran pola cobertura en comisión de servizos, de non facerse suporía unha mingua de persoal nas bases de orixe.

Cobertura de vacantes: Levamos a vosa queixa da falta de coberturas que sobrecarga a outros compañeiros que incluso teñen que suplir outros postos para poder saír ou que simplemente non pode saír a embarcación: un prexuízo inaceptable para o servizo público, deben cubrise as prazas xa!!

3. Segunda actividade

As prazas para segunda actividade son insuficientes (4 para todo o País) e non cumpren o 5% previsto no decreto nin na lei de creación do servizo. Solicitamos unha para cada base e a sua cobertura inmediata, xa que están reguladas e que como moito deberiamos falar de funcións.

A consellería dixo que ía tramitar xa un concurso para esas prazas (as 4 que están na RPT), pero que co tempo que leva o trámite veremos se as teremos cubertas para antes de que remate o 2023.

Púxose enriba da mesa a cuestión das persoas que ten adaptación de funcións por razón de saúde. Entendemos que é un problema independente e que non se resolve coa segunda actividade, xa que a nosa segunda actividade é exclusivamente por razón de idade (non de saúde). Debe tratarse no Comité de Seguridade e Saúde Laboral.

Lembramos que na segunda actividade non hai mingua retributiva e que se pode estar a dar a entender que si que a hai (interesadamente) e pode ser esta a razón de que non haxa persoas que a estean a demandar (segundo di a Consellería).

Outras novas recentes

Mércores, 13 Setembro 2023

Dereitos de conciliación na Administración da Xunta de Galiza

Comezado o curso escolar seguimos a recibir multitude de preguntas sobre os dereitos de conciliación na Administración da Xunta de Galiza. Nin a Lei de igualdade galega nin o I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza traen melloras directas para o persoal empregado público desta Administración con respecto á lexislación básica do estado español, limitándose como moito a...
Mércores, 13 Setembro 2023

RPT de Política Social (proposta para 14/09/23)

A Consellería de Política Social e Xuventude convocounos a unha xuntanza para o día 14 de setembro, para tratar unha proposta de modificación da súa relación de postos de traballo (RPT). Esta proposta ven motivada pola sentenza que anula unha anterior modificación da RPT tras o contencioso presentado pola CIG. Se é do teu interese, aquí tes a súa proposta: descargar.
Venres, 15 Setembro 2023

A EGAP, incapaz de aplicar os propios criterios que adopta no 2023, adíaos para 2024

Perpetúa deste xeito a discriminación existente cara ao persoal cun vínculo temporal, que seguirá con menos posibilidades de acceso á formación até entrado 2024.  A EGAP enviou ao DOG  tan só uns días despois do último consello reitor unha corrección da Resolución da EGAP 10 de maio (DOG do 23 de maio de 2023 - novas condicións de participación na formación). Con esta...