Novas por contido

No DOG do 01/06/2022 publican:

- RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación en materia de dereitos das persoas consumidoras e seguridade dos produtos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CO400E).

- EXTRACTO da Resolución do 18 de maio de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación en materia de dereitos das persoas consumidoras e seguridade dos produtos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CO400E).

O número de bolsas convocadas será de cinco (5).

A persoa beneficiaria adquire exclusivamente a condición de bolseira, coas obrigas e dereitos dela e conforme as bases, sen ningún outro vínculo laboral ou administrativo co órgano convocante nin coas entidades, en cuxas dependencias se leve a cabo a formación.

O programa formativo desenvolverase ao longo do ano 2022 cunha duración máxima de seis meses, contado desde a data da incorporación da persoa bolseira e ata o 31 de decembro de 2022.

Cada bolsa estará dotada cun importe máximo de 6.600,00 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 1.100,00 € brutos por mes e por bolsa ata un máximo de 6 meses.

O prazo de presentación será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

Outras novas recentes

Mércores, 15 Mai 2024

Souto de Leixa: o público é servizo, o privado beneficio

O goberno de Alfonso Rueda volve a ofertar a mans privadas a xestión do centro ocupacional Souto de Leixa, que atende a persoas adultas discapacitadas, e que xa leva varios lustros dunha desastrosa xestión privada. Nesta ocasión queren concederlle unha concesión por 12,7 millóns en 4 anos. Alá polo ano 2010 as nais e pais de alumnado do centro “Souto de Leixa” agardaban...
Mércores, 22 Mai 2024

Nota aclaratoria de Función Pública sobre o concurso de traslados da Administración Xeral

A Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEPAP) vén de remitirnos a seguinte información sobre o concurso de traslados da administración xeral: No web da Xunta de Galiza foi publicada unha nota aclaratoria  na que se expón con claridade que persoas están obrigadas a participar no concurso de traslados, e onde se aclaran as dúbidas xurdidas sobre o...
Martes, 21 Mai 2024

Límitación de 3 anos nas contratacións temporais e nomeamentos administrativos: as excepcións

A CIG ven de preguntarlle á Dirección Xeral de Emprego Público como vai afrontar a limitación a 3 anos das contratacións laborais temporais e os nomeamentos de persoal interino posteriores ao Icetazo (Real Decreto-lei 14/2021). Este establece que para a cobertura de prazas vacantes a persoa funcionaria interina ou laboral temporal terá unha permanencia máxima de 3 anos nese...