Novas por contido

O pasado 11 de abril tivo lugar unha xuntaza da comisión de listas de substitución nos que se falaron dos seguintes temas:

Listas definitivas de actualización de méritos

Función Pública di que están pendentes de certificacións que lle debe envíar algunha consellería polas reclamacións das persoas que teñen contratos a tempo parcial. Esto está retrasando todo o proceso.

Resolucións de apertura de varias listas Comunican que xa teñen feito o borrador para as de interpretes de linguaxe de signos, inspectores/subinspectores de urbanismo e subinspectores de consumo, pero aínda non lle deron o visto bo. A continuación a CIG pide que se proceda a apertura tamén das listas das categorías IV-041 e IV-042, xa que hai prazas sen cubrir e non hai listas. Toman nota e pasarán o aviso a Medio Rural para saber que quere facer co tema xa que son categorías específicas desta consellería según FP.

Chamamentos polo INEM

Informase que dado que nas listas III-104 da provincia da Coruña non hai ninguén inscrito e dado que había necesidade de cubrir prazas fixose un chamamento xenérico ao INEM que deu como resultado unha lista de aprox. 30 persoas seleccionadas. Agora precisase cubrir 2 prazas (IES Paseo das Pontes e IES Someso) polo que a Consellería pide autorización á Comisión para usar esa lista. Decidese CONCEDERLLE o dito permiso ata que haxa persoas admitidas na lista provisional.

Comunican asimesmo que a Consellería do Mar pide a cobertura de 2 postos de profesores non numerarios nas categorías de:

  • intervención subacuática (licenciatura, enxeñaría ou arquitectura máis técnico de mergullo)
  • medicina subacuática e hiperbárica( licenciatura en medicina máis tecnico en mergullo).

Dada a dificultade de atopar candidatos nas listas existentes decidese autorizar un chamamento xenérico ao INEM.

Outros

Tamén informan da cobertura dunha sustitución por maternidade na categoría II-017 a través das listas da Xunta para o INTECMAR.

Decideuse poñer un aviso/recordatorio na páxina de que para saber o estado nos ámbitos  dunha lista concreta debe facerse consultando o mesmo na lista desexada e non na páxina inicial.

Fixase a próxima reunión para o 24 de maio.

Outras novas recentes

Venres, 12 Abril 2024

Educación retira a axuda por discapacidade ao seu persoal funcionarizado

A Consellería de Educación, de xeito unilateral e sen previo aviso, retirou a axuda por persoa con discapacidade a cargo que o persoal funcionarizado tiña recoñecida en base ao V Convenio Colectivo da Xunta de Galiza. O persoal laboral ten dereito a unha axuda de 180 € mensuais cando ten ao cargo unha persoa con discapacidade e con ingresos inferiores ao SMI. En teoría ese...
Xoves, 11 Abril 2024

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar incumpre a normativa de conciliación da vida familiar e laboral

O Consorcio introduce unha cláusula nas resolucións de reducións de xornada que impide que o persoal poida desfrutar do dereito á conciliación mentres non se cubra con persoal substituto a franxa horaria na que reduce a xornada. A CIG levamos anos denunciando a situación que se produce na concesións de reducións de xornada por conciliacións, incumprindo o artigo 37.7 do...
Venres, 12 Abril 2024

Emendas da CIG ás leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais

Dende a CIG, e con ánimo de mellorar os textos dos proxectos de leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais, enviamos aos grupos parlamentares do Congreso as nosas achegas a estes documentos dentro da fase de emendas. Para nós estes textos son claramente mellorables porque poden chegar a limitar o ámbito de actuación e funcións de...