Máis que CIG-Autonómica

É necesario lembrar que as cotas satisfeitas aos sindicatos séguense a considerar como gasto deducible dos rendementos do traballo na campaña da Renda 2008. Para eximir esta cantidade do pagamento do imposto do IRPF, chega con facer constar no recadro 011 (cotas satisfeitas a sindicatos), a cantidade total que se pagou ao sindicato durante o ano pasado. No caso da CIG, e para persoas traballadoras, esta cantidade sería de 131,85€ se se leva na afiliación todo o ano, senón a parte proporcional. Non é necesario pedir ningún xustificante nos locais sindicais das comarcas ou na entidade bancaria onde se teña domiciliado o pagamento. Se pagas a cota sindical a través da retención na nómina, esta cantidade xa aparece consignada pola Axencia Tributaria no dito recadro do borrador.

Hai que deixar claro que a Axencia Tributaria non regala a cota sindical, senón que exime de pagar o 100% do imposto do IRPF que correspondería a esa cantidade. Xa que logo, deses 131,85€ devolveríase unha porcentaxe  variable que oscila entre o 20-30% dependendo dos casos. De afiliarrte unha vez comezado o 2008, podedes consultar a cantidade exacta abonada: a) na entidade bancaria na que teñades domiciliado o pagamento (se é banca electrónica moito máis fácil) ou b) nos locais comarcais da CIG.  Nestes dous sitios poderiades solicitar os certificados de pagamento da cota sindical, se a vosa declaración toca a revisar e así volo solicitan. Porén, a cantidade deducible por este concepto é pouco importante, e a selección aleatoria de declaracións a revisar vai máis encamiñada ás que se separan en máis de dous díxitos de euro do borrador que ten a AEAT.

O prazo límite de presentación da declaración do IRPF finaliza o 30 de xuño (o 23 de xuño se se domicilia o pagamento). Toda a información necesaria sobre a Renda 2008 podédela atopar no seguinte enlace.

Porque, efectivamente, a afiliación sindical, e en especial a CIG, contribúe a mellorar as condicións e os rendementos do traballo das persoas traballadoras no noso país, AFÍLIATE.

Outras novas recentes

Xoves, 18 Mai 2023

Modificación da RPT do SPIF de cara á funcionarización (en CP 16/05/23)

Na Comisión de Persoal do pasado día 16 de maio aprobouse a RPT de funcionarización do SPIF co voto en contra da CIG. Este foi un proceso que “comezou polo tellado” e dende a CIG sempre defendimos un proceso transparente, que facilitara toda a información que permitira ao persoal do servizo de incendios tomar a decisión de funcionarizarse ou non con tódalas garantías e...
Xoves, 25 Mai 2023

Cobertura de prazas de Medio Rural e a funcionarización

Nova oferta de comisións de servizo e chamamentos polas listas de contratación para a cobertura de prazas no Servizo de Incendios (SPIF) Nestes días estamos a vivir un novo episodio do caos que se está a producir co proceso de funcionarización do SPIF. Dende a Consellería de Medio Rural enviáronos unhas listaxes con prazas para a súa cobertura mediante comisión de servizos...
Xoves, 18 Mai 2023

Conciliación, carreira, FISP, EVO´s, procesos selectivos e Política Social (información da CP 16/05/2023)

Resumo dos “rogos e preguntas” da Comisión de Persoal do pasado 16 de maio, onde o director xeral de Función Pública deu a información que trasladamos. PROCESOS SELECTIVOS Calendario: publicaron o calendario onde figuran xa todos os procesos convocados (95 procesos) de libre e estabilización. Procesos pendentes de rematar: é probable que a semana que vén remitan as prazas...