Novas por contido

Convocatoria de proceso selectivo para o ingreso no Corpo Superior da Administración da Xunta de Galiza, subgrupo A1, escala de letrados, quendas acceso libre e promoción interna, mediante o procedemento de oposición (DOG nº 138 do Xoves 16 de Xullo de 2009), da Oferta de Emprego Público (OEP) do ano 2008.

Prazas: 11 (6 pola quenda de acceso libre ; 4 por promoción interna e 1 para discapacitados).

Solicitudes: Están a disposición de todos/as que desexen participar no proceso na páxina web da Xunta de Galiza (www.xunta.es), premendo a icona “Empregarse procesos de ingreso”, habendo dúas modalidades, segundo se dispoña ou non de certificado dixital da FNMT (Fábrica Nacional da Moeda e Timbre) ou DNI electrónico.

Documentación a presentar: Xunto coa solicitude, documento de pagamento dos dereitos de exame, na cantidade de 40,74 €.

Prazo presentación solicitudes: 20 días naturais. Remata o prazo o 5 de Agosto de 2009.

Pagamento de taxas: Estarán exentos do pagamento das taxas as persoas con minusvaía igual ou superior ao 33%, e persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoria especial. No caso da categoria xeral, terá unha bonificación do 50%. O pago das citadas taxas poderá facerse dos seguintes xeitos:


 Pagamento presencial. Imprimindo o documento de pagamento unha vez que está cuberto e logo realizar o ingreso en calquera entidade financeira colaboradora.

 Pagamento telemático. Sen certificación dixital, introducindo os datos da tarxeta de crédito ou débito na opción de pagamento telemático, obtendo nese intre o xustificante 730. Con certificación dixital, con cargo á conta do titular do certificado dende a opción de pagamento telemático, obtendo nese intre o xustificante 730.

Outras novas recentes

Luns, 17 Xuño 2024

Benvida do Partido Popular de Vigo

O Partido Popular de Vigo deu a benvida aos 16 novos funcionarios e funcionarias dos subgrupos C1 e C2 que xa prestan servizo en diferentes departamentos da Xunta en Vigo Ao finalizar o acto, varios membros da “Junta Directiva” do PP local, participaron nunha foto de familia cos novos funcionarios e funcionarias da Xunta e algúns xefes e xefas propicios/as de diferentes...
Xoves, 20 Xuño 2024

Reunión do Comité SSL de Incendios do 7 de xuño de 2024

Achegámosche, para a túa información, cales foron os asuntos tratados nesta xuntanza: 1. Entrega de EPIs e cumprimento dos elementos de identificación das diferentes escalasLevamos sen entrega normalizada de EPIs dende hai case 2 anos, polo que esiximos que se axilice esta entrega de equipos e de toalliñas hixiénicas ao persoal participante na extinción de incendios...
Venres, 21 Xuño 2024

Equivalencias e RPT de funcionarización; RPT de Cultura (arquiveiros) e de Atriga (Vigo e un servizo), en CP 21/06/24

Na Comisión de Persoal que tivemos o venres 21 de xuño, quedaron aprobados os seguintes asuntos: ORDE QUE MODIFICA O DECRETO 165/2019 (equivalencia categorías-escalas para a funcionarización) Manteñen a rebaixa de grupo da categoría III-99 (coidador/a) que iría ao grupo C2 (escalas de auxiliares de clínica ou de auxiliares de coidadores). Non podemos aceptar un proceso no...