Novas por contido

O servizo de prestacións está paralizado por problemas informáticos que están a afectar negativamente na tramitación de dúas das prestacións máis sensíbeis para colectivos desfavorecidos: a Renda de Integración Social de Galiza (RISGA) e as Pensións Non Contributivas. A causa está no incorrecto funcionamento dunha nova aplicación informática contratada coa omnipresente Indra Sistemas, S.A. por un total de 412.298,80 euros (IVE engadido).

O servizo de prestacións leva xa varios días paralizado, porque o novo programa funciona mal, excesivamente lento e non se axusta aos requirimentos do uso: campos necesarios difíciles de localizar, campos innecesarios destacados, datos irrelevantes que requiren ata catro confirmacións para seren gravados, lentitude excesiva. É significativo o cambio do tempo de atención no mostrador para expedir certificados, o que está a provocar longas colas: o tempo de resposta pasou de segundos a varios minutos.

Despois de moitos anos traballando cunha aplicación informática certamente mellorábel pero funcional, os responsábeis políticos da consellaría de Traballo e Benestar decidiron “modernizar” o software e, como é costume por parte dos nosos gobernantes, prefiriron adxudicar a contratación a unha empresa privada en troques de utilizar o persoal informático propio da Xunta. En total uns 68 millóns das antigas pesetas ao que sumamos que a Administración tivo que renovar moitos PCs por obsoletos para soportar as novas ferramentas e, sobre todo, que a nova aplicación obrigou a mercar novas pantallas panorámicas de considerábel tamaño para todos os postos de traballo por requisitos do deseño das aplicacións. Todo un capital que non o hai para outros conceptos nestes tempos de axustes.

Indra, unha historia de amor

Indra Sistemas S.A. é unha empresa ben coñecida nos despachos e instalacións da Administración Autonómica e, unha vez máis, resultou a beneficiaria dun saboroso bocado: con 412.298,80 euros (máis de 68 millóns de pesetas), a Xunta podería contratar directamente un magnífico equipo de analistas, programadores e técnicos informáticos propios para facer o traballo sen necesidade de buscar beneficio para repartilo entre os accionistas de Indra.

No DOG do 4 de xaneiro do 2010 atopamos o anuncio de contratación mediante tramitación urxente (necesidade inaplazable ou cuxa adxudicación sexa preciso acelerar por interese público), resultando a resolución definitiva do mesmo o 19 de maio do mesmo 2010. Consiste principalmente na migración, mantemento e soporte dos programas para a Pensión Non Contributiva e RISGA, cun prazo máximo de entrega e posta en funcionamento de sete meses (mellorando en tres os meses do pliego de condicións).

Dende maio de 2010, e estamos a marzo do 2013, pasaron case tres anos, sendo o prazo de entrega de sete meses! Esta xenerosidade no tempo que non se especificaba no pliego de condicións, de ser coñecida por outras empresas, houbese producido máis empresas pretendentes ao contrato?

A consellaría de Traballo debía nomear un xefe de proxecto responsábel de, entre outras, a aceptación do produto final entregado e, nese intre, comezaría a correr o tempo de garantía (1 ano): está aceptado un produto final que non funciona correctamente nin se adapta ás necesidades dos usuarios e usuarias?

Outras novas recentes

Venres, 14 Xaneiro 2022

Concurso xeral: hai luz ao final do túnel?

O día 20 de xaneiro será a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral. Ese día aprobarase tamén a proposta de resolución do concurso. A partires de aí podería publicarse a resolución en calquera momento pois xa queda en mans de Función Pública. A dúbida que xurde é sobre as dúas posibilidades que pode ter Función Pública (tendo en conta de que van facer...
Mércores, 19 Xaneiro 2022

Desmantelamento do servizo público de emprego na área de Vigo

As oficinas de emprego de Vigo que atenden a unha maior poboación, a de Navia, a de López Mora, Sanjurjo e a de O Calvario, sofren unha constante destrución de efectivos pola desidia ou incompetencia da xefatura territorial de Emprego e de Igualdade. As vacantes ofértanse en comisión de servizos despois das oportunas reclamacións. Os postos base quedan desertos con esta...
Venres, 14 Xaneiro 2022

2022: 9 días de asuntos propios

No ano 2022 aos 6 días de permiso por asuntos particulares, hai que sumarlle un máis por coincidir un festivo de carácter estatal cun sábado (o 1 de xaneiro de 2022). E a maiores, a Xunta de Galiza, ao igual que a Administración Xeral do Estado, recoñece que os días 24 e 31 de decembro que coinciden en sábado, xeran novos días de asuntos particulares, polo que, tal e como...