Novas por contido

Dª Ana María Díaz López, directora xeral de Colocación, foi condenada por despedimento improcedente a unha empregada do fogar. Sentenza do 15 de Maio de 2009. A noticia non é nova, mais diante das informacións vertidas aos medios por diversos membros do PP para ocultar, distorsionar e minorizar a realidade que os prexudica; queremos facervos sabedores da letra da sentenza na que esta señora foi condenada por despedimento improcedente.

Á luz da sentenza vemos claramente, no primeiro feito probado, que "a demandante prestou servizo como empregada do fogar no domicilio do Sr. Infante" e que "é despedida pola irmá do Sr. Infante, Da Ana María Díaz López". Tamén esclarece que, por un acaso, “na cociña de tal restaurante-cafetaría (da que é socio o Sr Infante) realizou actividade laboral como axudante de cociña 6 días á semana, 2 horas cada día." E isto, segundo o sexto fundamento de dereito, malia "non figurar alta na relación laboral común de axudante de cociña".

Xa que logo vemos que a demandante traballaba como empregada do fogar de Díaz López; ía xantar ao restaurante dos seus patróns e, unha vez que estaba alí, traballaba sen seguro na cociña do restaurante.

Esta relación laboral irregular finalizou por medio dun despedimento improcedente, levado a cabo pola actual directora xeral de Colocación. O fallo da sentenza sinala que "houbo despedimento improcedente na relación laboral como empregada do fogar" e "que houbo simultánea relación laboral como axudante de cociña e despedimento improcedente" e estabelece nos feitos probados que este despedimento estivo encarnado pola persoa de Ana María Díaz López (primeiro feito probado "é despedida pola irmá do Sr. Infante, Dª Ana María Díaz López").

Por se ficase algunha dúbida sobre a responsabilidade de Dª Ana María Díaz López neste lodo asunto, no quinto fundamento de dereito da sentenza puntualiza e destaca que a responsabilidade, de xeito solidario, correspóndelle "como titulares empresariais tamén a Dª Ana María Díaz López por selo, xunto con D. Infante da empregada do fogar". Quer dicir, que a empregada do fogar tiña como titulares empresariais (ou traballaba para) a Ana María López Díaz e ao seu irmán Infante. Esta é a letra da sentenza. Cómpre dicir tamén que a defensa da inocencia faise nos tribunais e, precisamente neles, quedou demostrada a culpabilidade da directora. Pode ser que haxa que sen considere por riba da Xustiza, quen a menosprece e quen se considere inmune ou impune diante das ilegalidades; talvez, ou non, teña relación con isto o feito de que Ana María Díaz López non acudise ao chamamento do xulgado para ir prestar testemuño.

Intentar eludir a responsabilidade, xudicialmente estabelecida, apelando a trécolas e supostas confusións, responde a unha actitude que se semella en todo ao que o xuíz sinala no primeiro fundamento de dereito cando di "canto máis se aproximen as partes á mala fe ou temeridade [...] máis difícil fan o chegarmos á verdade e, por contra, por mor dos seus obstáculos, convértense en xogadores máis que en colaboradores da Xustiza" e engade no quinto "crearon a confusión xurídica e material desas dúas relacións laborais sendo beneficiarios e organizadores de ambas". Sementar a dúbida e a confusión para eludir a responsabilidade e focalizar a atención en outros aspectos que a eles lles convén máis, isto é o que se aproxima á "mala fe ou temeridade"; agora esta actitude diante da xustiza está amplificada e amparada polo goberno do honorable sr. Feijóo.

O sr. Feijóo puxo a raposa a gardar das galiñas. Non queda máis que solicitarlle á esta señora a súa dimisión e ao Sr. Feijóo a súa inmediata substitución por outra persoa que, polo menos, non teña demostrado desprezo polos intereses dos traballadores.

Outras novas recentes

Mércores, 19 Xaneiro 2022

Desmantelamento do servizo público de emprego na área de Vigo

As oficinas de emprego de Vigo que atenden a unha maior poboación, a de Navia, a de López Mora, Sanjurjo e a de O Calvario, sofren unha constante destrución de efectivos pola desidia ou incompetencia da xefatura territorial de Emprego e de Igualdade. As vacantes ofértanse en comisión de servizos despois das oportunas reclamacións. Os postos base quedan desertos con esta...
Mércores, 19 Xaneiro 2022

Servizo de extinción ou extinción do servizo?

Chiringuitización e atomización do dispositivo contra incendios forestais Medio Rural publicou un comunicado con avances da futura lei de incendios no que di que busca profesionalizar as brigadas mentres o que fai é afondar na división do servizo de incendios e precarizar o traballo, abocando ao persoal a vivir por debaixo do límite da pobreza. O documento non se negociou...
Venres, 14 Xaneiro 2022

Cambio de protocolo COVID para as escolas infantís

A Xunta cambia o protocolo e iguala o tratamento que se lle dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación infantil. Só si se alcanza o 20% da ratio da aula ou máis de cinco positivos se poden confinar ao resto das crianzas que conviven nun mesmo espazo. As crianzas de cero a tres anos das aulas de educación infantil non usan, en ningún dos casos, a máscara de...