Novas por contido

O 11 de abril son as eleccións aos representantes na Xunta de Persoal Funcionario de Ourense. A CIG presenta unha candidatura forte e equilibrada, composta por persoas con ganas de loitar polos servizos públicos da nosa provincia e a mellora dos dereitos laborais do persoal funcionario en Ourense.

O que votes vai marcar a liña de actuación sindical que imos ter na Administración Autonómica nos vindeiros catro anos.

Defendemos os servizos públicos e a súa prestación directa á sociedade, combatendo a súa privatización. Defendemos a mellora progresiva das condicións laborais e de calidade de vida das empregadas e empregados públicos. Defendemos unha nova sociedade sen explotación económica nin opresión política.

A Xunta está a establecer un sistema negociador de talante impositivo, prepotente e de desprezo coa representación sindical dos funcionarios e das funcionarias. Podémolo ver naquelas materias que necesitan a negociación colectiva, intentando corromper os procesos, vinculando a negociación a pactos previos, co manexo torticeiro dos tempos, chantaxeando coas “Comisións de Seguimento” co fin de cortar información e a participación das organizacións “desconformes” que non asinan.

Para a CIG, o primordial non é manter unha boa relación cos que mandan. Rexeitamos converternos nunha correa de transmisión do poder, rexeitamos ser unha organización “pactista”. Pero sabemos negociar e sabemos chegar a acordos. Sempre leais na negociación e sempre firmes.

A CIG ten unha resposta singular. Propoñemos medidas de mellora por riba das pactadas polo resto das organizacións sindicais. Así combatemos os recortes sen renuncias:

 • Novo edificio administrativo para Ourense: único, céntrico, accesible, seguro, habitable e con todos servizos que merecemos os empregados públicos (comedor, escola infantil, sala descanso e maternidade, vestiarios, enfermaría, aparcadoiro e aulas de formación).
 • Condicións adecuadas de habitabilidade, seguridade e accesibilidade para todos os centros de traballo.
 • Acordo e execución dos plans de prevención de riscos laborais e denuncia á inspección de traballo cando non se apliquen.
 • Descentralización de toda a formación e probas da EGAP en Ourense, Verín e o Barco. Axudas de custo para desprazamento no caso de formación só presencial en Santiago de Compostela.
 • Derrogación inmediata da lei dos recortes: a Lei 1/2012 de medidas temporais. Devolución da rebaixa salarial tal e como nola quitaron.
 • Retribucións vinculadas ao IPC e non ao PIB.
 • Ofertas de emprego e convocatorias permanentes, sen taxas de reposición.
 • Cobertura de todas as baixas e vacantes. Supresión da utilización abusiva de empresas privadas.
 • Redución da temporalidade, convocando todas as vacantes e mediante concurso-oposición.
 • Promoción interna, vertical, cruzada e horizontal, a calquera grupo coa titulación necesaria, co 50% das vacantes, en procesos separados do acceso libre.
 • Eliminación das áreas funcionais.
 • Comisións de servizo públicas e limitadas, con criterios obxectivos.
 • Concurso de traslados permanente XA!
 • Eliminación dos concursos específicos.
 • Recuperación do Fondo de Acción Social, con novas axudas e dotación económica suficiente.
 • Xornada de traballo de 35 horas, sen prexuízo das reducións por xornadas diferentes da ordinaria.
 • Fomento da flexibilidade fronte a redución de xornada. Flexibilidade ata os 14 anos do menor e remate do curso escolar.
 • Aumentar ata os 12 meses e igualar os permisos de maternidade e paternidade.
 • Garantía da conciliación e da bolsa de horas positiva.
 • Elaboración e execución do Plan de Igualdade.
 • Carreira profesional sen exclusións e sen avaliación subxectiva. Nova negociación de importes e condicións.
 • Derrogación da reforma das pensións. Xubilación ordinaria aos 65 anos e voluntaria a partir de 35 anos cotizados. Xubilación parcial. Xubilación anticipada con coeficientes redutores.
 • Trienios iguais para todos os grupos equiparados ao grupo A1.

Mesas de votación xunta personal Ourense

A CIG AVANZA CARA A MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO!

 

Outras novas recentes

Venres, 19 Xullo 2024

Carreira profesional de persoal laboral e funcionario (graos I e II): requirimentos de emenda de documentación

No DOG do 19/07/2024 publican: - RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2023 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais CC.OO. e UGT polo que...
Luns, 15 Xullo 2024

Instrucións sobre a confección de nóminas para o ano 2024 e actualización das contías das retribucións

No DOG do 15/07/2024 publican a ORDE do 11 de xullo de 2024 pola que se ditan as instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2024 e se actualizan as contías das retribucións en aplicación do Real decreto lei 4/2024, do 26 de xuño. O 27 de xuño do 2024, publicouse no Boletín Oficial do Estado o Real decreto lei...
Martes, 16 Xullo 2024

Función Pública altera os criterios da estabilización, sen dar moitas explicacións

Cando a Dirección Xeral do Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP) publicou o pasado 9 de xullo o baremo provisional do proceso de estabilización da categoría de xefe/a de brigada, saltaron as alarmas polo feito de que a experiencia profesional que se lle asignaba a moito persoal era superior á esperada, mesmo por riba da declarada polas propias persoas afectadas...