Novas por contido

Ata 7.500 € ás empresas por cada contrato de remuda, pero para o persoal da Xunta onde non habería que subvencionar nada néganse.

Por que CCOO, UGT e a Consellaría de Facenda negan ao persoal laboral o dereito á xubilación parcial anticipada e contrato de remuda, tal como está recollido no art. 215 da Lei Xeral da Seguridade Social e no art. 12.7 do Estatuto dos Traballdores. E por suposto tamén se negan a estudar unha solución similar para o persoal funcionario.

Por que CCOO e UGT, xuntamente coa CIG e a CSIF, asinaron un acordo coa Universidade de Santiago, onde a maiores de aplicar a Lei da seguridade social para este tipo de xubilacións tamén se lle recoñece un complemento de tres mensualidades?

A resposta a estes dous interrogantes témola no acordo de concertación do emprego público de Galiza asinado por CCOO, UGT e a Consellaría de Facenda.

O acordo de concertación deseña as liñas para a funcionarización do persoal laboral e introduce un articulado coaccionante xa que de non acceder ao mesmo non se percibiría o complemento de carreira profesional.

CCOO e UGT gabáronse unha e outra vez do marabilloso deste acordo aínda que sexa coa eliminación do concurso de traslados e da promoción interna do persoal laboral. Tamén, a pesares de que o complemento de carreira non sexa universal nin homoxéneo nas súas contías.

CCOO, UGT e Facenda, en aras de que todo o persoal laboral fixo se adhira á funcionarización, negan o dereito recoñecido na Lei Xeral da Seguridade para a xubilación parcial anticipada; polo tanto, impiden a libre elección do traballador entre o nomeamento de funcionario de carreira ou continuar como laboral e acceder á xubilación parcial anticipada coa necesaria celebración simultánea dun contrato de remuda

A non existencia na Universidade de Compostela dun acordo de concertación para o emprego si lles deu alas a CCOO e UGT para pactar o contrato de remuda e un premio de xubilación.

Como remate a este absurdo de negación de dereitos ao persoal laboral da Xunta, o día 10 de decembro, a Xunta de Galiza, a Patronal Galega e as OOSS, CCOO e UGT, asinaron un acordo de diálogo social, no que entre outros, introduce un apartado para subvencionar con ata 7.500 € ás pemes que contraten remudistas para potenciar á xubilación parcial anticipada tal como se recolle na Lei da Seguridade Social e no art. 12.7 do ET

Aos traballadores se lles defende, non se lles vende por un prato de lentellas.

Outras novas recentes

Mércores, 20 Setembro 2023

Boletín Sindical Confederal nº 69

A Confederación Intersindical Galega publica o nº 69 do seu Boletín Sindical.
Luns, 18 Setembro 2023

RPTs (PS e VPCPXD), funcionarización, flexibilidade por conciliación (para mesas 19/09/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a varias xuntanzas que serán o martes 19/09/23: Comisión de Persoal, Mesa Xeral de Empregados Públicos e Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, coa seguinte Orde do día: Para a Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, e votación en Comisión de Persoal Relación de Postos de Traballo (RPT) da Vicepresidencia 1ª e Consellería de...
Mércores, 20 Setembro 2023

Calendario de procesos selectivos (19/09/23)

A Dirección Xeral da Función Pública actualizou o martes 19 de setembro o calendario coas datas, lugares e horas de realización dos primeiros e segundos exercicios de diversos procesos selectivos. Se é do teu interese, podes acceder dende a seguinte ligazón.