Novas por contido

Pronunciamento das xuntas de persoal dos servizos centrais e dos servizos periféricos das provincias de Ourense e Pontevedra en contra do peche do paritorio e das urxencias pediátricas no hospital de Verín. Aprobados por unanimidade.

Por unha sanidade pública e de calidade en clave de xénero no rural galego.

Ao longo destes últimos anos foron desaparecendo postos de traballo no Hospital Público de Verín en áreas tan importantes como Medicina Interna, Paliativos, Bloque cirúrxico, Traumatoloxía ou Enfermería, chegando incluso a desaparecer servizos como o de Dermatoloxía, e agora o goberno da Xunta insiste no esmorecemento paulatino deste hospital público pechando o Paridoiro e as Urxencias pediátricas.

As motivacións son as seguintes:

- Unha recomendación, non normativa, que aconsella a non apertura de novas maternidades en zonas con posibilidades inferiores a 600 nacementos ao ano. Esquecendo que esas mesmas recomendacións tamén propoñen a revisión e avaliación das opcións, e non o peche, das maternidades xa abertas. Esquecendo tamén que esta cifra non a cumpre ningún dos hospitais comarcais galegos, polo que se entende que no futuro tamén se vai propor o peche dos seus paridoiros, así como os de tódalas clínicas e hospitais privados galegos que non acaden esas cifra, aos cales, por certo, se derivan as pacientes da sanidade pública por falta de persoal.

- O suposto perigo de perda de destreza dos profesionais sanitarios para atender partos xustificándoo na baixa natalidade da zona, co fin de agachar a falta de pediatras na sanidade pública galega. Esa suposta falta de destreza solucionaríase proporcionando formación aos profesionais ou creando equipas itinerantes sen eliminar o servizo. Ata o de agora os pediatras nin sequera poderían ter perdido destreza porque a súa praza non era en Verín, eran itinerantes.

- A pretendida escasa distancia e tempo de traslado dende o Distrito Sanitario de Verín ao Hospital Universitario de Ourense, que dende a EOXI calculan en 43 minutos. Este dato é totalmente falso, pois ese tempo só se cumpre nun concello dos 11 que conforman o Distrito Sanitario de Verín (Verín, Monterrei, Cualedro, Castrelo do val, Oímbra, Laza, Riós, Vilardevós, A Gudiña, A Mezquita e Vilariño de Conso). Calquera pode comprobar que a gran maioría das poboacións destes concellos están a máis dunha hora de Ourense e incluso algunhas a máis de 1h:40m. E doado imaxinar o que pode pasar se xurde unha urxencia pediátrica dun neno de 0-14 anos en Pradoalbar, Mormentelos ou Chaguazoso, por poñer un exemplo, todos eles lugares a máis de 1h:40m de Ourense. E non estamos a falar só de potenciais pacientes que residan alí todo o ano, senón tamén dos posibles pacientes que pasen os seus períodos vacacionais nesas aldeas, que non son poucos, debido á grande emigración sufrida por todas as poboacións do rural ourensán.

Por todo isto e

- Porque non queremos que se perdan postos de traballo da sanidade pública no Hospital Comarcal de Verín nin queremos que o seu persoal se vexa obrigado ao traslado forzoso do seu posto de traballo a Ourense.

- Porque non deron ningún motivo nin existe ningunha escusa técnica, médica ou política que xustifique o peche das urxencias pediátricas, deixando a moitas crianzas en perigo.

- Porque os propios protocolos de transporte sanitario do SERGAS recomendan evitar que a muller grávida paira no transporte e a propia Xerencia da EOXI de Ourense recoñece que os profesionais do Hospital de Verín van ter que seguir atendendo os partos urxentes que non poidan chegar a Ourense, mais sen contar con pediatra nin servizo de paridoiro.

- Porque non queremos que se poña en perigo a saúde e a vida das mulleres e das crianzas do rural nin que teñan menos dereitos que nas zonas urbanas.

Dende as xuntas de persoal de servizos centrais e dos servizos periféricos en Ourense e Pontevedra da Xunta de Galiza reclamamos o mantemento dos postos de traballo do Paridoiro e das Urxencias pediátricas, por unha sanidade pública e de calidade en clave de xénero que non desatenda as necesidades sanitarias do rural galego.

 

Outras novas recentes

Martes, 14 Mai 2024

Vixilancia de estradas: a Xunta paraliza o proceso de promoción interna mentres privatiza as funcións que tería a nova escala

Chegounos á CIG información de que na redacción dos novos pregos de contratación da conservación de estradas feitos pola AXI se está a incluír que as empresas privadas fagan as funcións de vixilancia de explotación (informes, denuncias, vixilancia do dominio público, etc), que deben estar reservadas a persoal funcionario da administración. Estas funcións están sendo...
Martes, 21 Mai 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza

No DOG do 21/05/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2024 pola que se convocan actividades de formación continua do Instituto de Economía Pública de Galiza (IEP) para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galiza, das entidades locais e de administración e...
Xoves, 16 Mai 2024

Sonia Rodríguez-Campos González suprime na EGAP os actos conmemorativos do Día das Letras Galegas, vixentes dende hai 38 anos

Rueda dá un paso máis na vergoñenta desgaleguización da Xunta de Galiza da man de Sonia Rodríguez-Campos González, directora da Escola A Xunta de Galiza creou polo Decreto 163/1982, do 1 de decembro, a E.G.A.P., co carácter de órgano administrativo sen personalidade xurídica propia. Posteriormente, mediante a Lei 4/1987 pasou a ser unha entidade autónoma dependente da...