Novas por contido

Consecuencia da denuncia da CIG, a Inspección de Traballo da provincia de Pontevedra emitiu un requirimiento dirixido á Consellería do Medio Rural no que se recolle a súa praxe incorrecta sobor do procedemento de recoñecemento do persoal especialmente sensible

Neste  requirimento establécese que, no tocante ao recoñecemento do persoal especialmente sensible, a Consellería do Medio Rural deberá axustar a súa actuación ao indicado no PROCEDEMENTO DE ACTUACIÓN PARA OS SERVIZOS DE PREVENCIÓN DE RISCO LABORAIS FRENTE Á EXPOSICIÓN AO SARS-CoV-2 (documento do Ministerio de Sanidade), xa que os pasos determinados na  guía da Xunta de Galiza para determinar a especial sensibilidade dos traballadores e traballadoras dilata no tempo o procedemento e podería poñer en perigo ao persoal que durante a tramitación debe incorporase ao posto.

Ao ter que axustar o procedemento ao establecido no protocolo do Ministerio de Sanidade, o servizo sanitario do SPRL sería o único competente para avaliar a presenza de persoal traballador especialmente sensible en relación á infección de coronavirus SARS‐ CoV‐2, establecer a natureza de especial sensibilidade da persoa traballadora e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección. Porén, esa avaliación será a única actividade técnica que poderá servir de base para tomar as decisións preventivas adaptadas a cada caso.

Por iso, na xuntanza do Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería do Medio Rural, a CIG solicitou que se cumpra co requirido pola Inspección de Traballo e tamén que o persoal vulnerable non se incorpore ao traballo presencial ata que a súa solicitude se resolva. Medio Rural respostou que levará ao CECOP a aplicación nesta Consellería do protocolo do Ministerio de Sanidade (solicitude do traballador/a directamente ao Servizo de Prevención de riscos que será quen resolva).

Outras novas recentes

Venres, 12 Abril 2024

Emendas da CIG ás leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais

Dende a CIG, e con ánimo de mellorar os textos dos proxectos de leis básicas de bombeiros/as forestais e axentes forestais e medioambientais, enviamos aos grupos parlamentares do Congreso as nosas achegas a estes documentos dentro da fase de emendas. Para nós estes textos son claramente mellorables porque poden chegar a limitar o ámbito de actuación e funcións de...
Venres, 12 Abril 2024

Recurso de reposición ao concurso ordinario de traslados de ciencias+enxeñarías+arquitectura

A CIG presentou un recurso de reposición á Resolución que convocou o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de escalas de enxeñarías, arquitectura, arquitectura técnica e ciencias (administración especial). No recurso solicitamos unha relación das prazas que desapareceron do concurso, con información polo miudo de cada unha delas. Tamén da...
Xoves, 11 Abril 2024

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar incumpre a normativa de conciliación da vida familiar e laboral

O Consorcio introduce unha cláusula nas resolucións de reducións de xornada que impide que o persoal poida desfrutar do dereito á conciliación mentres non se cubra con persoal substituto a franxa horaria na que reduce a xornada. A CIG levamos anos denunciando a situación que se produce na concesións de reducións de xornada por conciliacións, incumprindo o artigo 37.7 do...