Novas por contido

As gotas co virus van ao chan”, todo controlado ...

A volta ao traballo nos edificios administrativos foi unha das grandes preocupacións da CIG, pero a tardanza xeral nas convocatorias dos comites de seguridade e saude laboral, a pesares da situación epidemiolóxica e o extraordinario desta realidade sen precedentes, fíxonos sospeitar que o proceso de reincorporación sería unha improvisación sen contar co que teñan que dicir as traballadoras e traballadores. Nesta ocasión superaron as nosas expectativas.

O 29 de maio reuniuse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral (CSSL) do edificio administrativo de Lugo e a sensación de formar parte dun trámite incómodo para o presidente do comité foi esaxerada. As presas na exposición dos asuntos e o desinterese nos temas que preocupan aos traballadores marcou por completo a reunión.

- Ante a petición de avaliación de risco biolóxico por COVID-19, din que non é necesaria.

- Ante a falla de contedores con tapa, bolsa e pedal para depositar máscaras, luvas e outros residuos relacionados, din que hai baldes e servizo de limpeza (consideran inmunes o persoal que presta estes servizos).

- Ante as dúbidas sobre a climatización do edificio e a recirculación do aire que puidera estar contaminado, e por tanto a posibilidade de que o sistema sea dispersor do virus, afirman que “as gotas co virus van ao chan e así o virus non anda polo aire”. Sobran comentarios e estudios científicos que din todo o contrario… , de todos os xeitos comprometéronse a revisar a eficacia dos filtros.

- Ante a obriga de facilitar máscaras ao persoal, contestan que dado que son de uso obrigado en xeral e non só no traballo, que as paguemos dos nosos petos. Parece ser que nestes edificios non existen os corredores, aseos, zonas de fotocopiadoras, etc. e por suposto tampouco existe a Lei de prevención de riscos laborais (LPRL) e demais lexislación relacionada co asunto, da que lles facilitamos unha escolma dende a CIG.

- Ante a inminencia da volta ao traballo presencial, fíxose por parte do presidente unha valoración moi positiva do teletraballo e as súas virtudes, para despois recoñecer que na terceira fase todos os empregados e empregadas voltarán ao posto de traballo presencial (agás se o solicitamos por motivos xustificados). Recoñecéndose así, unha vez máis, que para as xefaturas o importante é a presenza e non tanto o traballo feito.

A CIG nunca vai admitir como válidos estes comportamentos prepotentes a vez que irresponsábeis. Estanse a tomar a cachondeo a prevención de riscos laborais, poñendo en risco sen necesidade aos seus propios traballadores e traballadoras, as súas familias e a mesma loita contra o virus.

Outras novas recentes

Mércores, 25 Mai 2022

Actualización provisional de méritos das listas de cobertura con carácter transitorio por funcionarios e laborais

No DOG do 25/05/2022 publica a RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2021 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza. En aplicación do...
Mércores, 18 Mai 2022

Proposta de modificación da RPT de Cultura após das demandas da CIG

Función Pública ven de remitirnos a proposta de modificación de RPT da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidade, que afecta basicamente a postos da Área de Cultura e en concreto da Dirección xeral de Patrimonio Cultural e areas de cultura das xefaturas territoriais. Estamos a falar de postos de persoal arqueólogo e arquitecto; postos que son creados agora...
Luns, 23 Mai 2022

RPT do Parque nacional Illas Atlánticas e Xunta consultiva en materia de ordenación do territorio e urbanismo

Recibimos unha nova proposta de modificación de RPT da CMATV referente a creación dos postos de traballo de persoal laboral no Parque Nacional (27 postos que levan máis de 11 anos pendentes de inclusión en RPT) e a creación de 4 postos e modificación de outros tres para dotar de persoal suficiente a Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo...