Novas por contido

A CIG solicitou a convocatoria da comisión de seguimento do Acordo de Integración no V Convenio do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Na Resolución de 8 de xuño de 2017 (DOG 30/06/2017) publícase o Acordo de integración do Consorcio Galego de Servizos de igualdade e Benestar no V Convenio Colectivo Único do Persoal Laboral da Xunta, e constitúese unha comisión de seguimento para velar polo cumprimento do dito Acordo e dirimir todas aquelas cuestións susceptibles de interpretación e/ou negociación.

O día 29 de decembro de 2020 publícase no DOG a Oferta de Emprego Público do ano 2020, no que se  recollen prazas do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Algunhas delas están ocupadas permanentemente por persoal temporal dende o ano 2007, que teñen o carácter de indefinido non fixo, e que superaron un concurso-oposición para acceder a postos temporais. O resto das prazas que se contemplan nesta OEP son as creadas e ocupadas entre os anos 2007 e 2017, ambos os dous incluídos.

A CIG insiste en que se negocie a relación de postos de traballo coa identificación correcta das prazas e solucionar as eivas que están a impedir, entre outras cuestións, a baremación das listas de agarda e identificar con claridade cal é a situación contractual de cada posto ocupado na actualidade.

Para tratar estas e outras cuestións que afectan practicamente a todo o cadro de persoal do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e, xa que logo, pode causar grande impacto en todo o servizo e nas traballadoras e traballadores solicitamos, con carácter urxente, a convocatoria da dita comisión de seguimento do Acordo.

Dende a CIG informaremos puntualmente de todas aquelas cuestións que se traten e que afecten ao cadro de persoal.

Outras novas recentes

Luns, 24 Xuño 2024

Xuntanza do CSSL de Medio Ambiente

O pasado venres día 21 celebrouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente (en adiante CSSL) onde se trataron diferentes asuntos relacionados coa seguridade e saúde dos empregados públicos. Os asuntos tratados foron variados entre os que podemos destacar a roupa de traballo e uniformidade, vehículos, formación, algunhas problemáticas nos centros de manexo de...
Venres, 21 Xuño 2024

Equivalencias e RPT de funcionarización; RPT de Cultura (arquiveiros) e de Atriga (Vigo e un servizo), en CP 21/06/24

Na Comisión de Persoal que tivemos o venres 21 de xuño, quedaron aprobados os seguintes asuntos: ORDE QUE MODIFICA O DECRETO 165/2019 (equivalencia categorías-escalas para a funcionarización) Manteñen a rebaixa de grupo da categoría III-99 (coidador/a) que iría ao grupo C2 (escalas de auxiliares de clínica ou de auxiliares de coidadores). Non podemos aceptar un proceso no...
Xoves, 20 Xuño 2024

A Consellería do Mar convoca, a instancias da CIG, a comisión de seguimento do Acordo de Gardacostas

O día 18 de xuño dende a CIG presentamos unha solicitude de xuntanza coa Consellería do Mar en relación a varios asuntos pendentes e que requiren una axeitada solución, que pasa porque a consellería actúe. As catro cuestións básicas que se deben atender, habendo máis que tratar, son: 1. Instar a implantación dos coeficientes redutores do persoal do servizo de Gardacostas....