Novas por contido

A Consellería do Medio Rural privatiza a tramitación de solicitudes de cortas de uso doméstico para deixala en mans dunha empresa privada, coa conseguinte perda do servizo público para as persoas administradas.

O recente anuncio por parte da Consellería do Medio Rural da tramitación dos permisos de uso domestico a través do teléfono 012, que ademais é un teléfono de pago con custe, é unha clara privatización do servizo. Con anterioridade a xuño de 2020 (momento de entrada en vigor do decreto 73/2020 que establece a obrigatoriedade de que todas as solicitudes de aproveitamentos madeireiros sexan telemáticas) podíanse tramitar nas oficinas agrarias comarcais ou nos distritos forestais por persoal empregado público da Consellería de Medio Rural.

Esta imposición da comunicación telemática obrigatoria dirixida a unha poboación rural cada vez máis avellentada foi amplamente criticado pola nosa central sindical. Unha imposición ás bravas que incumpriu as garantías da propia Lei de Administración Dixital de Galicia que requiría un estudo previo da competencia dixital da poboación a que se dirixía a medida e que se saltaron totalmente. Así dende a CIG demandamos en numerosas ocasións que as declaracións responsables de uso propio, corta de madeira para leña para o consumo no fogar, se poda realizar tamén de xeito presencial Para elo esiximos que a Consellería de Medio Rural faculte de maneira urxente ao persoal habilitado para que as persoas que acudan aos Distritos Forestais poidan realizar o trámite correspondente, e non teñan que chamar ao 012.

Fixeron caso omiso e a a Xunta de Galiza continúa afondando no incumprimento das súas propias normas, en concreto o establecido no artigo 77 da Lei 4/2019 de Administración Dixital de Galiza: «Rexistro do Persoal Funcionario Público Habilitado», créase o rexistro autonómico onde constará o persoal funcionario habilitado para a expedición de copias auténticas e a realización da identificación e da sinatura electrónica das persoas interesadas que carezan dos medios electrónicos necesarios. No artigo 12 desta mesma norma, fala da igualdade dixital nos seguintes termos para o rural: “Así mesmo, prestarán especial atención aos factores que poidan agravar as dificultades de relación dixital, en particular a idade, a localización no medio rural ou a situación de precariedade económica ou de exclusión social.”

O telefono 012 do Centro de Información Xunta de Galiza 012 é un telefono de pago e que está saturado, posto que é o encargado de tramitar varios servizos da Xunta como son:

• Demanda de emprego
• Medidas derivadas da Covid 19.
• Permiso de queimas, agro, gandería, cortas de madeira, avisos de Vespa velutina.
• Información turística, vivenda, reclamacións eléctricas.
• Dependencia, discapacidade, Servizo Quérote.
• Demandas de emprego, listas contratación, procesos selectivos.
• Incidencias telemáticas, cita no rexistro.
• Danos de lobo, danos de Xabaril...

Tamén dende a CIG denunciamos que o teléfono 012 sufre fallos con consecuencias directas para os usuarios/as que poden ver perigar a súa axuda ou ser sancionados/as. Algunhas das eivas e efectos do mal funcionamento notificados á Xunta e que non se corrixiron son:

• Danos de fauna (lobo e xabaril) que se perden as comunicacións.
• Persoas que perden as axudas por mal asesoramento dos operadores.
• Persoas que teñen que ser sancionadas por solicitar unha comunicación de queima (agrícola) no lugar de ter que solicitar unha autorización de queima (forestal). Este feito, non pasa cando acoden presencialmente ás dependencias dun Distrito Forestal, xa que alí son asesorados e informados polas persoas empregadas públicas da Consellería.

En definitiva, o feito de que as comunicacións para corta de madeira se fagan sen asesoramento directo e control dos funcionarios públicos, axentes ambientais e forestais, produce como resultado moitas veces aproveitamentos inadecuados en ribeira ou zonas de protección e talas masivas ou a feito de carballeiras con graves danos para o medio ambiente.

A Xunta esta a desprazar aos funcionarios da Galiza encargados ata hai pouco de dar os permisos, xestionar e controlar após da corta, acompañado todo o proceso, substituíndoos polo 012 e polos corpos e forzas de seguridade.

Así acaba de publicitar que esta a formar ao Seprona nestes aplicativos e así poder realizar o control policial destes aproveitamentos derivando competencias propias da Galiza cara o estado Español. Unha xestión perversa, acompañada de boas doses de propaganda, da militarización e o control policial do monte que ten como único obxecto culpabilizar ao cidadán da súa mala xestión e facer caixa de privatizacións.

Outras novas recentes

Martes, 19 Setembro 2023

Resumo da xuntanza co DXFP por múltiples asuntos (14 e 15/09/23)

Asistimos a xuntanzas co director xeral de Funcion Pública (DXFP) os días 14 e 15 de setembro, para falarmos de múltiples asuntos que poderían ser do teu interese. Negociación de procesos selectivos (e promoción interna) Queixámonos porque de acceso libre xa se examinaron e sería de sentido común que tomaran posesión a P.I. antes que o acceso libre. Ademais en decembro...
Mércores, 20 Setembro 2023

Boletín Sindical Confederal nº 69

A Confederación Intersindical Galega publica o nº 69 do seu Boletín Sindical.
Mércores, 13 Setembro 2023

RPT de Política Social (proposta para 14/09/23)

A Consellería de Política Social e Xuventude convocounos a unha xuntanza para o día 14 de setembro, para tratar unha proposta de modificación da súa relación de postos de traballo (RPT). Esta proposta ven motivada pola sentenza que anula unha anterior modificación da RPT tras o contencioso presentado pola CIG. Se é do teu interese, aquí tes a súa proposta: descargar.