Novas por contido

A Dirección Xeral de Función Pública enviounos un borrador de criterios de reparto do FAS-2020, cos mesmos recortes que comezaron no ano 2011 e que o deixaron sen diñeiro e coa desaparición de case todas as medidas.

A proposta reparte un máximo de 2 millóns de euros, o que significar un recorte de máis de 7 millóns respecto dos 9 millóns que tiñamos no 2010, cunha única modalidade de fondo, a de atención a persoas con discapacidade, cando no ano 2010 tiñamos axudas, desaparecidas, por: xubilación, discapacidade propia, fillos/as menores, maiores a cargo, axuda aos estudos de fillos/as e propios, adquisición de vivenda ou gastos sanitarios.

No ano 2012, en medio da crise, o Goberno de Feijoo impulsara a Lei 1/2012, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galiza, que entre outras medidas deixou o FAS do ano 2011 en nada. Pasaron os anos, o Presidente da Xunta presumiu de que saíramos da crise, pero as "medidas temporais" continuaron no tempo.

En todos estes anos o goberno de Feijoo non amosou a máis mínima intención de reverter os recortes do FAS. Xa que logo, as alegacións da CIG volven ser similares ás de anos anteriores. Queremos recuperar todas as modalidades do FAS que tiñamos antes dos recortes. E a partir de aí, falamos, pois hai moitas outras medidas que queremos meter, como axudas para aluguer, ou novas como mitigar as consecuencias do COVID-19 ou o gasto que moitas e moitos empregados públicos tiveron que facer fronte á necesidade da dixitalización dos fogares.

Non queremos perder o horizonte do que é o FAS: non é unha retribución pola categoría profesional ou o traballo realizado, senon unha acción que axude a mitigar a maior ou menor carga económica que sufra un/unha empregado/a público/a en función das súas circunstancias (familiares, sanitarias ou sociais).

O importe global actual é ridículo. Mantemos a nosa reivindicación de chegar ao 1% da masa salarial. Pero como mínimo, para comezar a discutir, recuperar os importes subtraídos no 2011. Para facernos unha idea do que falamos e da evolución que esto levou, vai un cadro coas modalidade e importes dos anos 2010 e 2020:

 

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

2010

2020

 CONTÍA GLOBAL

 9.136.392 € 

 2.000.000 € 

 CONTÍAS MÍNIMAS POR MODALIDADES

Atención á discapacidade 1.300 € 2.160 €
Xubilación 3.500 € 0 €
Fillos/as menores 150 € 0 €
Estudo de fillos/as 90 € 0 €
Estudo do persoal da Xunta 200 € 0 €
Adquisición de vivenda 1.532 € 0 €
Maiores a cargo 200 € 0 €
Gastos sanitarios (tratamentos, próteses) 60 € 0 €
Gastos sanitarios (produtos alimentarios) 60 € 0 €

 

Para rematar, queremos compatibilizar as axudas do FAS con outras que se poidan percibir, e que a resolución e aboamento sexa no mesmo ano natural da convocatoria para evitar os problemas con declaracións complementarias de IRPF.

Outras novas recentes

Martes, 24 Mai 2022

Información xeral 20/05/2022: datas de procesos selectivos e concursos, flexibilidade, promoción interna

No punto de rogos e preguntas da Mesa Xeral de negociación de empregados públicos do 20/05/2022, falouse dos seguintes asuntos: Das tomas de posesión do concurso de traslados e do destino definitivo de corpos xerais (actualmente en provisional), pedimos datas concretas. O DXFP resposta que o 27 publicarán en DOG. Pero en canto as datas de cese e toma de posesión négase a...
Mércores, 18 Mai 2022

Proposta de modificación da RPT de Cultura após das demandas da CIG

Función Pública ven de remitirnos a proposta de modificación de RPT da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidade, que afecta basicamente a postos da Área de Cultura e en concreto da Dirección xeral de Patrimonio Cultural e areas de cultura das xefaturas territoriais. Estamos a falar de postos de persoal arqueólogo e arquitecto; postos que son creados agora...
Mércores, 25 Mai 2022

Actualización provisional de méritos das listas de cobertura con carácter transitorio por funcionarios e laborais

No DOG do 25/05/2022 publica a RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización provisional de méritos correspondente ao ano 2021 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza. En aplicación do...