Novas por contido

Estamos convocados a unha xuntanza con Amtega para o mércores 30 de xuño, para falar sobre a súa proposta de modificación da RPT. Descargar documentos.

A proposta refírese básicamente aos cambios debidos ao proceso de integración en Amtega do persoal do antigo Cixtec, como continuación da modificación desa mesma RPT dos postos de estrutura do Cixtec.

Pero nunha esquiniña, ao final da documentación, engaden en media páxina a reclasificación dunha serie de postos que cambian de grupo, para dar destino aos compañeiros e compañeiras que superaron a promoción interna das escalas de informática, a quenes lles reclasifican os seus postos. Pero, vai ser destino provisional ou definitivo? Vai ser amortización e creación ou directamente reclasificación de postos con titular, como entendemos? Estamos ante un cambio de regras de xogo cando a partida está case rematada, e levamos moitisimos anos sen concurso de traslados. A cousa non vai ser tan simple, e ata podería rematar nos xulgados.

Outras novas recentes

Venres, 01 Marzo 2024

EGAP: convocatoria de actividades de formación continua

No DOG do 01/03/2024 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 29 de febreiro de 2024 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional. Poderá participar nas accións formativas convocadas nesta...
Mércores, 28 Febreiro 2024

Apertura do prazo de acreditación dos méritos do concurso de estabilización do subgrupo C2 e grupo IV

No DOG do 28/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 22 de febreiro de 2024 pola que se fai público o procedemento para a acreditación dos méritos do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade...
Venres, 23 Febreiro 2024

Concurso de traslados de axentes facultativos e axentes forestais: apertura de elección de postos e xustificación méritos

No DOG do 23/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a apertura do período de presentación de solicitudes de elección de postos de traballo e o procedemento da xustificación da posesión de méritos e requisitos do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas...