Novas por contido

A CIG presentou conflito colectivo ante o TSXG para declarar nula a cláusula contractual na que se suspende o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís

Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos a Administración galega castiga ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso á prestación por desemprego durante o período de suspensión de contrato porén as persoas traballen todo o ano. A xeneralización desta cláusula inxusta nos contratos de traballo por parte da Consellería de Política Social xera discriminación e graves prexuízos para o persoal afectado.

Esta cláusula establece o seguinte:

“As vacacións anuais serán de (__) proporcionais ao tempo traballado segundo o convenio.
En calquera caso, e en aplicación do estabelecido no artigo 45.1 b) do Estatuto dos Traballadores e das Traballadoras, durante o período de pechamento da Escola Infantil o presente contrato ficará suspendido, fincando exoneradas as partes contratantes das súas obrigas recíprocas de traballar e remunerar o traballo durante tal período.
Porén, se durante o tempo de vixencia do contrato o traballador/a xerar dereito a vacacións, estás serán gozadas durante o período de pechamento do centro”.

Ademais do prexuízo no tempo cotizado que causa as traballadoras e non percibir o salario nin a prestación por desemprego, entendemos que se dá fraude á Seguridade Social. Así o estimou a Inspección de Traballo da Coruña na Resolución que emitiu tras a visita inspectora á sede do Consorcio:

“A modalidade contractual de interinidade impide a terminación do contrato ou a interrupción ou suspensión do mesmo, en canto no se produza a incorporación do traballador substituído sendo nula, en consecuencia, a cláusula adicional segunda que, inde-bidamente, faise constar nos contratos de traballo examinados”

O gabinete xurídico da CIG elaborou tamén un modelo de reclamación individual para que as persoas afectadas poidan reclamar as cantidades económicas e a regularización das cotizacións á Seguridade Social e así paralizar os prazos para que non prescriban os dereitos.

Todo o persoal que se encontre nesta situación pódese pór en contacto coa CIG para recibir asesoramento acerca de como facer e interpor a reclamación para pedir o fin desta forma de proceder, as cantidades debidas e as cotizacións non realizadas pola Administración.

Ponte en contacto coa CIG e reclama os teus dereitos!!

 

Outras novas recentes

Xoves, 30 Xuño 2022

RPT de Facenda: amortiza, centraliza e abre as portas a outras administracións

Asistimos a unha modificación velóz da RPT de Facenda e Administración Pública. Non pasou máis que unha semana dende o día que nos enviaron a proposta inicial (mércores 22), ata que finalmente foi aprobada (mércores 29). Eso xa indica a clara intención das persoas responsábeis políticas da Administración de non discutir moito cos sindicatos. Destrución e centralización do...
Xoves, 23 Xuño 2022

Modificación da RPT de Medio Rural e o Acordo do novo sistema de OACs móbiles

Esta proposta de modificación de RPT ven con amortizacións e un “experimento” dunha unidade de oficina agraria móbil Aportan un documento de acordo sobre as condicións dos equipos de traballo de apoio ás oficinas agrarias comarcais, que daría servizo á oficina agraria móbil, e que non recolle compensación económica ningunha A modificación da RPT con despedimentos e saldo...
Venres, 01 Xullo 2022

Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber: 1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019,...