Novas por contido

O concurso de traslados previo e simultáneo NON RESTA postos á estabilización e SUMA dereitos

Na CIG vimos de recibir varias comunicacións de traballadoras fixas do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Como delas se deducen algunhas interpretacións sobre o tratamento que debe ter dito persoal compre aclarar algúns puntos.

1. Como é normal e xusto, os postos de traballo do Consorcio teñen que ter a opción de ser cubertos en primeiro lugar polo actual persoal laboral fixo. Exactamente igual que ocorre co persoal funcionario da Xunta e igual que se recolle no V Convenio Colectivo.

2. Para iso ten que haber un concurso de traslados previo aos procesos de consolidación e estabilización onde se ofrezan todas as vacantes.

3. A resolución deste concurso ten que ser SIMULTÁNEA á resolución dos procesos selectivos, exactamente igual que se ten feito e se está a facer na Xunta: o mesmo día que tome posesión no seu posto o persoal fixo que concurse, toma posesión o persoal que aprobe os procesos selectivos, sendo a orde de prelación, primeiro o persoal fixo que concursou e despois o persoal que aprobe os procesos selectivos.

4. O acordo de integración do persoal do Consorcio, que é de hai 5 anos NON establece unha orde temporal. Simplemente se recollen numerados unha serie de acordos, que se ben é certo que uns teñen que ser de desenvolvemento consecutivo pola súa propia natureza, outros non.

5. Como o acordo é de hai 5 anos e nese tempo nin se convocaron procesos selectivos, nin se completaron moitos dos puntos establecidos no acordo, e a maiores outro tipo de procesos como a funcionarización do persoal laboral da Xunta distorsionaron o sentido do mesmo, a solución para salvagardar os dereitos do persoal laboral fixo ten que ser a de desenvolver xa parte dos acordos.

6. Para iso compre que o persoal laboral fixo transforme a súa relación nunha relación de natureza funcionarial dentro dos corpos e escalas da Xunta de Galiza.

7. O modelo de funcionarización aplicado na Xunta non é o que nós levamos defendendo, fundamentalmente porque se fixo a cegas tendo que optar por funcionarizarse sen coñecer as condicións de traballo. Pero neste momento é a única opción de garantir a mobilidade.

8. Isto é así porque si se aproba unha RPT de persoal funcionario e o persoal laboral fixo do Consorcio non se funcionariza quedarían ancorados no posto que ocupan perdendo o dereito á mobilidade e cambio de posto.

9. A opción non é por tanto, como algunhas persoas nos piden, que a RPT siga sendo de persoal laboral, porque as escalas xa están creadas de persoal funcionario e os procesos selectivos que van poñer en marcha son de persoal funcionario, co que a única solución sería deixar só como de persoal laboral as prazas que actualmente ocupa o persoal laboral fixo e por tanto estes só poderían concursar a esas prazas cando o dereito é que poidan concursar a todas as prazas vacantes (con toma de posesión simultánea coas persoas que aproben os procesos selectivos e que poderán facelo nos postos sobrantes do concurso de traslados).

10. E finalmente, o concurso de traslados de persoal laboral fixo NON RESTA prazas para os procesos de estabilización, xa que a quen lle adxudiquen un posto no concurso deixa vacante o seu de orixe para ser ofertado ao persoal de novo ingreso.

Outras novas recentes

Venres, 01 Xullo 2022

Acoso e derrubamento do persoal laboral da Xunta de Galiza

A Xunta de Galiza mais os sindicatos asinantes do mal chamado Acordo de Concertación Social teñen o obxectivo de funcionarizar a case que todo o persoal laboral sen considerar situacións de máxima precariedade e indefensión na que se sitúan algúns colectivos. A saber: 1. Categorías de persoal laboral que polo seu pequeno número non teñen correspondencia no Decreto 165/2019,...
Xoves, 30 Xuño 2022

RPT de Facenda: amortiza, centraliza e abre as portas a outras administracións

Asistimos a unha modificación velóz da RPT de Facenda e Administración Pública. Non pasou máis que unha semana dende o día que nos enviaron a proposta inicial (mércores 22), ata que finalmente foi aprobada (mércores 29). Eso xa indica a clara intención das persoas responsábeis políticas da Administración de non discutir moito cos sindicatos. Destrución e centralización do...