Novas por contido

Esta proposta de modificación de RPT ven con amortizacións e un “experimento” dunha unidade de oficina agraria móbil

Aportan un documento de acordo sobre as condicións dos equipos de traballo de apoio ás oficinas agrarias comarcais, que daría servizo á oficina agraria móbil, e que non recolle compensación económica ningunha

A modificación da RPT con despedimentos e saldo negativo (-18 prazas)

A proposta da modificación da RPT da Consellería de Medio Rural trae a creación da Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) , de 19 postos que dan por chamar “mellora organizativa e de dotación de persoal para apoiar as Oficinas Agrarias” e de postos da unidade de Inspección da Cadea Alimentaria.

Como xa é un clásico, ven acompañada de amortizacións, 80 para cubrir 62 creacións, e sen explicar por que escollen unhas prazas e non outras nin xustificar a súa non necesidade por funcións,criterios ou obxectivos.

Na CIG estamos en contra de que destrúan prazas do servizo de incendios para crear as UIFO cando a creación destas unidades estaba comprometida politicamente no 2017. Para colmo, establecen o requisito dun curso específico que están a realizalo 50 persoas escollidas de forma opaca.

Opoñémonos a apertura de máis postos a outras administracións (A11) sen acordo de reciprocidade, máis cando xa admiten que nos pasamos da porcentaxe máxima nesta consellería (6,11% cando debera ser un 5%). Non entendemos que outra organización sindical solicite ademais a apertura de 6 postos de axente furtando prazas dos nosos compañeiros e compañeiras.

O Acordo que crea persoal “para todo e para todos os lados” cun novo sistema de “apoio” as OACS

Coa creación dun equipo de traballo en cada xefatura territorial para apoiar ás oficinas agrarias comarcais e cubrir a unidade agraria móbil din que van a facer unha proba, cun periodo de dous anos para poder avaliala pero sen establecer os criterios desta avaliación, e poñen como escusa unha suposta especialización e reorientación das oficinas agrarias. Para a CIG, isto CHEIRA A DESMANTELAMENTO DAS OACS . Este acordo non aclara cuestións básicas como cal é a necesidade de prestar servizos de tarde ou en sábados, domingos e festivos, isto SONA A AUTOBÚS DE PROPAGANDA NAS FEIRAS. E cando non vaian no autobús, toca substituír nas OACs na vez de tirar de listas de contratación. En definitiva: persoal para todo e para todos lados, con posibilidade de ter que realizar ampliacións de xornada, xornadas irregulares, sin sequera establecer coa antelación debida os horarios etc, e todo isto GRATIS.

Para máis a oficina agraria móbil rota cun so autobús con condutor para toda Galiza : PRIVADO

Máis cousas

  • Trouxeron na mesa un documento de estudo sobre as oficinas agrarias comarcais, feito por técnicos da consellería nos anos 2019-2020 (estamos a espera de que o envíen por correo).
  • Establécense niveis diferentes para postos similares. Solicitamos que se nos remita información sobre as tarefas e responsabilidades para contrastar e que homologuen os niveis
  • Modifícase o centro de destino dunha praza de vixilante fixo/a por mor dunha sentenza xudicial firme do ano 2014.
  • A consellería racha o pacto de non usar as modificacións de RPT para despedir a traballadores/as. Cambian o carácter da praza ao convertela en administración xeral e ao fin botar á rúa traballadora interina que a ocupa (da admón especial). Isto tiña fácil solución, abrir ás dúas administracións e non despedir

Outras novas recentes

Luns, 29 Mai 2023

Procesos selectivos. Reingreso de persoal laboral fixo (rogos-preguntas da MX 29/05/23)

Dentro do punto de Rogos e preguntas da Mesa Xeral de negociación de empregados públicos á que asistimos o luns 29 de maio, o director xeral de Función Pública deu información de:  Datas de exames: van publicar no DOG dos vindeiros días as datas de exercicios de 15 procesos selectivos para os que xa anunciaran a data. Resolución de recursos nos procesos selectivos de...
Xoves, 25 Mai 2023

RPT de Augas de Galiza (para MX 29/05/23 e CP 30/05/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos e da Comisión de Persoal que serán, respectivamente, o luns 29/05/23 e martes 30/05/23, coa seguinte Orde do día: RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DE AUGAS DE GALIZA Descargar Esta modificación comezou a súa tramitación cos sindicatos o 4 de outubro do 2022. Case oito meses...
Luns, 29 Mai 2023

A CIG insta a Xunta a restituír os dereitos recortados ao persoal público coa escusa da crise en 2012

Remitímoslle un escrito a Función Pública para que restableza as condicións á espera da sentenza tras a denuncia presentada en 2019. Reclamamos a restitución dos dereitos laborais que foron recortados ao persoal empregado público coa escusa da crise en 2012. Máis dunha década despois o Goberno galego segue a utilizar os mesmos argumentos para non restablecer as condicións...