Novas por contido

Asistimos a unha modificación velóz da RPT de Facenda e Administración Pública. Non pasou máis que unha semana dende o día que nos enviaron a proposta inicial (mércores 22), ata que finalmente foi aprobada (mércores 29). Eso xa indica a clara intención das persoas responsábeis políticas da Administración de non discutir moito cos sindicatos.

Destrución e centralización do emprego

A proposta de Facenda crea 9 postos, que financia mediante a destrución de 13 (destacan entre os eliminados, 7 negociados).

Chama a atención que todos os postos creados son en servizos centrais. Porén, dos 13 destruidos, 11 son en servizos periféricos, dos que tan só 2 son niveis base. É dicir, que a Administración centraliza o emprego destruindo 11 postos de niveis (grupos, negociados e seccións) en servizos periféricos, co que reduce as posibilidades de mellora fora de servizos centrais mediante tanto por concurso de traslados como por promoción interna, porque non hai postos na periferia.

Outro aspecto da destrución dos 9 postos de traballo é que polo menos 3 non están vacantes. Por tanto, as persoas titulares destes postos, terán que ser adscritas provisionalmente a outro posto, e estarán obrigadas a escoller destino no seguinte concurso de traslados. Son unha xefatura de sección, un negociado, e un posto de subalterno/a todos eles en Pontevedra.

Apertura a outras administracións

Pero sabemos o que vai pasar en servizos centrais: a demanda de postos é baixa, e moitos deles non se poderán cubrir con persoal propio, polo que acabarán abrindose a ser cubertos con persoal doutras administracións. En definitiva, a Xunta abre os postos de nivel da súa Administración para ser cubertos con xente de fora, e mentres teñen ao seu persoal propio sen poder mellorar na maior parte do territorio galego.

E así fan nesta RPT. Dos 9 postos creados, 4 son para ser cubertos por persoal da Xunta. E 5 por persoal de calquer administración. 

Aprobado a toda velocidade

A proposta, sen moito máis marxe de discusión e liquidada no prazo dunha semana, finalmente foi aprobada co voto en contra de CIG e CCOO, a abstención de UGT e o voto a favor de CSIF.

Outras novas recentes

Luns, 08 Agosto 2022

Avances nas bases xerais das convocatorias de estabilización

O venres 5 de agosto tivemos unha nova reunión para concretar cuestións. O director xeral de Función Pública comprometeuse a enviar un novo borrador de criterios destas bases comúns cos acordos e achegas. Función Pública convocará todos os procesos agás os daqueles entes que teñan convenio propio (que non estean adheridos ao V Convenio) e os das fundacións e empresas...
Luns, 08 Agosto 2022

Prazas da OEP de estabilización 2022: o conto de nunca acabar

Retomarase a revisión dos postos no mes de setembro cun grupo de traballo O venres 5 de agosto tivo lugar unha nova xuntanza con Función Pública para tratar a revisión dos últimos listados de prazas da OPE extraordinaria 2022 publicada o 30 maio. Unha das primeiras cuestións é a da retirada de 354 prazas do persoal das brigadas de 6 meses creadas no 2019 no servizo de...
Luns, 01 Agosto 2022

A Xunta seque a eliminar postos de traballo. E os que crea son para outras administracións

Rematamos o mes de xullo cunha restra de modificacións de Relacións de Postos de Traballo (RPT) que destrúen emprego público, e o que crean é para ser cuberto con persoas doutras administracións e postos de libre designación. A CIG non apoiou ningunha desas propostas que si recibiron apoio doutras organizacións. Foi na Comisión de Persoal do venres 29 de xullo, onde...