Novas por contido

Asistimos a unha modificación velóz da RPT de Facenda e Administración Pública. Non pasou máis que unha semana dende o día que nos enviaron a proposta inicial (mércores 22), ata que finalmente foi aprobada (mércores 29). Eso xa indica a clara intención das persoas responsábeis políticas da Administración de non discutir moito cos sindicatos.

Destrución e centralización do emprego

A proposta de Facenda crea 9 postos, que financia mediante a destrución de 13 (destacan entre os eliminados, 7 negociados).

Chama a atención que todos os postos creados son en servizos centrais. Porén, dos 13 destruidos, 11 son en servizos periféricos, dos que tan só 2 son niveis base. É dicir, que a Administración centraliza o emprego destruindo 11 postos de niveis (grupos, negociados e seccións) en servizos periféricos, co que reduce as posibilidades de mellora fora de servizos centrais mediante tanto por concurso de traslados como por promoción interna, porque non hai postos na periferia.

Outro aspecto da destrución dos 9 postos de traballo é que polo menos 3 non están vacantes. Por tanto, as persoas titulares destes postos, terán que ser adscritas provisionalmente a outro posto, e estarán obrigadas a escoller destino no seguinte concurso de traslados. Son unha xefatura de sección, un negociado, e un posto de subalterno/a todos eles en Pontevedra.

Apertura a outras administracións

Pero sabemos o que vai pasar en servizos centrais: a demanda de postos é baixa, e moitos deles non se poderán cubrir con persoal propio, polo que acabarán abrindose a ser cubertos con persoal doutras administracións. En definitiva, a Xunta abre os postos de nivel da súa Administración para ser cubertos con xente de fora, e mentres teñen ao seu persoal propio sen poder mellorar na maior parte do territorio galego.

E así fan nesta RPT. Dos 9 postos creados, 4 son para ser cubertos por persoal da Xunta. E 5 por persoal de calquer administración. 

Aprobado a toda velocidade

A proposta, sen moito máis marxe de discusión e liquidada no prazo dunha semana, finalmente foi aprobada co voto en contra de CIG e CCOO, a abstención de UGT e o voto a favor de CSIF.

Outras novas recentes

Luns, 17 Xuño 2024

A CIG urxe á Xunta a convocar a Comisión de Listas das escalas sanitarias (Lei 17/89) ao servizo da Comunidade Autónoma de Galiza

Este sindicato ten constancia de que non se está a convocar a Comisión de Listas, en prexuízo da transparencia e seguridade xurídica destes procedementos de selección de persoal e da xestión de chamamentos para a cobertura con carácter temporal. O procedemento que regula a cobertura temporal de postos de persoal funcionario da escala de saúde pública e administración...
Xoves, 13 Xuño 2024

Compensación horaria pola asistencia aos consellos escolares, unha cuestión de categoría?

A CIG reclama perante a Administración Pública que se dean instrucións claras e non discriminatorias no que atinxe ao dereito de todo o persoal a ser compensado pola participación nos Consellos Escolares dos centros educativos públicos galegos. A CIG ven de presentar con data 11 de xuño, unha solicitude de información sobre a discrecionalidade no dereito a compensar con...
Martes, 11 Xuño 2024

RPTs da extinta Cultura e de Atriga, modificación do decreto 165/2019 e da RPT de funcionarización (MSF e MXEP 14/06/24)

A directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP) vén de convocarnos para o 14 de xuño de 2024 á Mesa Xeral e á Mesa Sectorial, onde se tratarán os seguintes asuntos: Mesa Sectorial de Funcionarios Públicos Proposta de modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) da extinta consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e...