Novas por contido

No DOG do 27/09/2022 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2022 pola que se convoca, con carácter extraordinario, o programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como para o persoal da Administración de xustiza de Galiza e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galiza (SUG). 

Convocan as actividades do programa de autoformación que figuran nesta resolución, que deberán desenvolverse segundo as bases detalladas nos anexos I e II.

Todo o persoal destinado nas administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como o persoal da Administración de xustiza de Galiza de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galiza (SUG) que reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e, concretamente, na base primeira do anexo II, pode acceder aos contidos das actividades do programa de autoformación, sen pasar por un proceso de selección, inscribíndose na zona de matrícula da EGAP, no enderezo <https://egap.xunta. gal/matricula>

A inscrición para o acceso aos contidos pode facerse en calquera momento a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

Pode participar nas probas de avaliación das actividades do programa de autoformación o persoal destinado nas administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como o persoal da Administración de xustiza de Galiza e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galiza (SUG), que non se encontre en situación de servizos noutras administracións públicas diferentes das que sexan obxecto desta convocatoria, excedencia voluntaria e suspensión de funcións, e reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos neste anexo II. Está exceptuado o persoal docente da Consellaría de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, o persoal das escalas dos corpos da policía de Galiza e o persoal do Servizo Galego de Saúde, non entendendo por tal o persoal empregado público da escala de saúde pública e administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galiza.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e ata o 14 de outubro de 2022.

Outras novas recentes

Venres, 02 Decembro 2022

Proxecto de Decreto do persoal de investigación: xuntanza con Función Pública 30/11/22

Primeira toma de contacto con Función Pública para presentarnos o proxecto de decreto polo que se vai regular o persoal de investigación dependente da Xunta de Galiza. Nunha primeira ollada observamos o seguinte: O director xeral de Función Pública, logo da nosa advertencia de que o persoal dos hospitais e centros concertados co SERGAS non é persoal do sector público...
Xoves, 24 Novembro 2022

Propostas para o Plan de formación da EGAP para o ano 2023

A EGAP comunicou aos sindicatos que están no proceso de elaboración do plan formativo para o ano 2023, tanto para formación transversal como específica, e convidounos a que lles poñamos propostas enriba da mesa. Se tes algunha proposta que queiras que a CIG defenda ante a EGAP, podes achegarnola a través deste formulario: contactar coa CIG. Os sindicatos temos de prazo...
Mércores, 30 Novembro 2022

Orde de integración do persoal laboral fixo do Consorcio I+B

Estamos convocados a unha Comisión de Persoal que será o luns 5 de decembro para tratar o Proxecto de Orde pola que se regula o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galiza do persoal laboral fixo procedente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. En comparación co texto que enviarán para a Mesa Xeral, tan só observamos un cambio:...