Novas por contido

Por unha atención á cidadanía “de calidade e sen discriminación”, mañá mércores 26 de abril ás 11 horas está prevista unha nova mobilización da CIG, neste ocasión diante da delegación do goberno na Coruña

Coa escusa conxunta da transformación dixital e a cita previa, a parte máis vulnerable da cidadanía está a ser expulsada sen pudor das nosas administracións e servizos públicos.

O primeiro paso para ser atendido polas administracións, o acceso a unha cita, supón dificultades porque nin todo o mundo usa internet, nin o público xeral ten acceso á linguaxe técnica, nin é doada a comunicación con máquinas en lugar de con persoas, a maiores que, en moitos casos, supón un custo económico para algúns sectores da sociedade que, por diversas causas, como idade, formación ou dispoñibilidade de medios técnicos, só poden acceder aos servizos públicos se contan coa axuda de familiares ou pagando a asesorías pola realización de tarefas que corresponden recibir das administracións e do seu persoal.

Na CIG levamos anos denunciando que estamos asistindo a unha inquietante conxunción de desmantelamento e privatización de servizos e a un proceso de dixitalización e dificultades de acceso físico aos organismos para realizar trámites que están a provocar un distanciamento nunca visto da administración coa cidadanía.
Esta situación vese agravada pola conxelación de ofertas de emprego público e o mantemento da taxa de reposición de efectivos, o que está a provocar unha situación de falta de persoal nas administracións públicas, afondando aínda máis no problema actual da atención presencial.

Dende a CIG reclamamos a recuperación da atención presencial sen cita previa para as persoas que o precisen, unha xestión de ratios de cita previa que se axusten á demanda e non supoñan un retraso de semanas, posibilidade de xestionar a cita previa de forma presencial; eliminación da obrigatoriedade para a cidadanía de realizar ningún trámite de forma electrónica exclusivamente; cobertura 100% das vacantes; incremento das prazas nas ofertas de emprego e axilidade na súa cobertura; creación de postos de atención telemática á cidadanía; formación en aptitude dixital ao persoal público e á cidadanía; simplificación da administración electrónica e unificación dos trámites e da linguaxe nos portais electrónicos e interoperabilidade efectiva entre as administracións para non exixir documentos que xa estean en poder da administración.

 

Outras novas recentes

Luns, 18 Setembro 2023

RPTs (PS e VPCPXD), funcionarización, flexibilidade por conciliación (para mesas 19/09/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a varias xuntanzas que serán o martes 19/09/23: Comisión de Persoal, Mesa Xeral de Empregados Públicos e Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, coa seguinte Orde do día: Para a Mesa Sectorial de Persoal Funcionario, e votación en Comisión de Persoal Relación de Postos de Traballo (RPT) da Vicepresidencia 1ª e Consellería de...
Luns, 18 Setembro 2023

Cero en negociación colectiva: dicir que si á primeira proposta impediu un acordo de Política Social mellor

Parece que a CCOO non lle gustou que a CIG fixera consultas entre os traballadores de Política Social, e nos acusan falsamente de dicir que o acordo era malo. Pensamos que todas as persoas traballadoras xa teñen claro como discorreu a negociación deste acordo, pero por si quedan dúbidas, das que pretende sementar CCOO, aquí deixamos unas breves notas para quen queira ter...
Mércores, 20 Setembro 2023

Boletín Sindical Confederal nº 69

A Confederación Intersindical Galega publica o nº 69 do seu Boletín Sindical.