Novas por contido

A Consellería do Medio Rural enviounos a comunicación seguinte:

No día de hoxe remitíronse a Xestión de listas as prazas que se indican no ficheiro anexo.

En relación coas prazas das brigadas helitransportadas que teñen como requisito indispensable a proba física pack test indicarvos o seguinte:

 • As citacións teñen carácter voluntario, toda vez que os postos son de persoal funcionario e a lista de persoal laboral e por outro lado os postos teñen un requisito imprescindible.
 • Co fin de facilitar á Xestión das listas e non causarlle prexuízos as persoas que están ocupando postos non vacantes ou doutra categoría, acordouse convocar á totalidade das persoas que están incluídas na citación e teñen posibilidades de que lle sexa asignada unha praza   á realización da proba física pack test que se realizará no lugar, data e hora que se indican:
  • Data: 11 de xullo de 2023
  • Hora: 10:00 horas
  • Lugar: Pistas de atletismo do Campus Vida da Universidade de Santiago Compostela
 • As persoas interesadas na aceptación do posto, con carácter previo á realización da proba física deben achegar un certificado médico de que acredite que están en condicións de realizar probas de esforzó físico.
 • As persoas que non estean interesadas na aceptación do posto ou que se presente á proba física e non a superen non deben xestionar a citación recibida.
 • Así mesmo, no día de hoxe mandouselle un SMS e unha notificación electrónica, coa información indicada anteriormente, á totalidade das persoas incluídas na citación.

Outras novas recentes

Xoves, 15 Febreiro 2024

E as condicións de traballo do persoal non docente dos centros de ensino, "pa" cando?

O 12 de febreiro quedou aprobada unha nova modificación parcial da RPT de Educación co voto en contra da CIG e a abstención do resto das organizacións sindicais (CCOO, CSIF e UGT). O voto en contra da CIG non é tanto pola RPT en si, se non que se debe a que para a xustificación de creacións e amortizacións de postos seguen a empregar os ratios da Circular do ano 1994 coa...
Luns, 12 Febreiro 2024

Mobilización pola supresión das horas de programación e titorías nas escolas infantís

Mobilizámonos o mércores 14 de febreiro contra a decisión da Xunta e máis do Consorcio de suprimir ás horas de programación e titorías de escolas infantís. Esta medida supón un novo atentado contra os servizos públicos que afectará á calidade do servizo ao eliminar a programación educativa, as xuntanzas coas familias, a preparación dos materiais e as avaliacións de...
Martes, 20 Febreiro 2024

O SPIF sen nocturnidade en febreiro

Outra vez mais o persoal do SPIF queda sen cobrar a nocturnidade. ESta vez a escusa é o 0,5 % e que pecharon as nominas antes de tempo. Esta comunicación fíxonola a consellería do Medio Rural por teléfono, negándose a facela por correou ou informando no propio web. Ese proceder é totalmente inadmisible. Queren que os sindicatos fagamos de altofalantes da sua competencia e...