Novas por contido

O Goberno galego négase a aplicar con carácter xeral a sentenza gañada pola CIG que dá 22 semanas de permiso a outra persoa proxenitora e busca gañar tempo coa presentación dun recurso perante o Tribunal Supremo.


A CIG gañou no mes de xuño unha sentenza que recoñece a un traballador da administración autonómica (Consorcio Galego de Benestar e Servizos Sociais) o dereito a gozar dun permiso polo nacemento da súa filla coa mesma duración -22 semanas no canto de 16- que o que ten a súa parella, nai biolóxica.

O sindicato demandou a continuación que a Administración autonómica á aplicación xeral a todo o persoal da Xunta deste novo dereito recoñecido na sentenza, contundente na súa fundamentación, ao entender que se deben ter presentes os dereitos de conciliación e a corresponsabilidade e a garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación, estabelecendo idéntica duración para o permiso por nacemento da nai biolóxica que para o permiso derivado do nacemento para o proxenitor distinto dela.

Así, desde a CIG instouse á Dirección Xeral de Función Pública a:

1. Modificar o artigo 124 da Lei 2/2015 no sentido do que recolle a sentenza, recoñecendo a extensión a 22 semanas desde as 16 actuais para a persoa proxenitora diferente da nai biolóxica en casos de nacemento, acollemento, garda con fins de adopción ou adopción dun fillo ou filla.
2. Publicar, mentres non se faga efectivo ese cambio, as instrucións ou normas legais necesarias para que recoñeza ese dereito a todos os empregados e empregadas públicas da Xunta de Galiza.
3. Negociar, no marco da Mesa Xeral, a extensión dos permisos para ambos proxenitores, dos permisos no camiño da proposta da CIG de amplialos, cando menos dun xeito progresivo, até as 52 semanas


A CIG lamenta que a Xunta, lonxe de dar pasos inmediatos para garantir o dereito ao pai ou outra persoa proxenitora a aumentar en 6 semanas o seu permiso e ter a mesma duración que a súa parella, nai biolóxica, fai exactamente o contrario e busca evitalo mediante a presentación dun recurso de casación perante o Tribunal Supremo.

Desde o sindicato animamos a todos os pais ou nais non biolóxicas, cuxo fillo ou filla aínda non cumprira os 12 meses a presentar unha solicitude perante o órgano de persoal que lle corresponda para prolongar 6 semanas -se xa está a desfrutar ou se rematou o permiso das 16 semanas- ou a desfrutar as 22 semanas se o nacemento se produce máis adiante. De non se reclamar antes do ano de vida do neno ou nena perdería o dereito a reclamalo, que é o único que busca a Xunta que primeiro lexisla sen ter en conta a discriminación en materia de igualdade para despois negarse á evidencia de estender un dereito que descansa precisamente na corresponsabilidade plena nos coidados e crianza dos nosos fillos e fillas.

Outras novas recentes

Martes, 19 Setembro 2023

Resumo da xuntanza co DXFP por múltiples asuntos (14 e 15/09/23)

Asistimos a xuntanzas co director xeral de Funcion Pública (DXFP) os días 14 e 15 de setembro, para falarmos de múltiples asuntos que poderían ser do teu interese. Negociación de procesos selectivos (e promoción interna) Queixámonos porque de acceso libre xa se examinaron e sería de sentido común que tomaran posesión a P.I. antes que o acceso libre. Ademais en decembro...
Mércores, 20 Setembro 2023

Calendario de procesos selectivos (19/09/23)

A Dirección Xeral da Función Pública actualizou o martes 19 de setembro o calendario coas datas, lugares e horas de realización dos primeiros e segundos exercicios de diversos procesos selectivos. Se é do teu interese, podes acceder dende a seguinte ligazón.
Mércores, 20 Setembro 2023

RPT Vicepresidencia 1ª, RPT de PS, flexibilidade por conciliación e funcionarización (en mesas do 19/09/23)

Este martes 19 de setembro participamos na Comisión de Persoal, na Mesa Xeral de negociación e na Mesa Sectorial de negociación de persoal funcionario, para discutir os seguintes asuntos: 1) unha modificación da RPT da Vicepresidencia 1ª e consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; 2) a modificación da Orde que regula a flexibilidade por conciliación familiar; e 3) as...