Novas por contido

As seis semanas adicionais por maternidade, tamén para a paternidade

O TSXG estima que o empregado público denunciante ten tamén dereito a 6 semanas adicionais ás 16 do permiso de paternidade, a cargo da administración pública e en igualdade de condicións que o permiso de maternidade das mulleres.

O Tribunal de primeira instancia de Vigo de primeiras fallou en contra do traballador, mais unha vez recorrido pola CIG diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, este revogou a sentenza inicial en contra, estimando a demanda nos seguintes termos:

«...sobre DEREITOS DE CONCILIACIÓN DA VIDA PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL, debemos revogar e revogamos a resolución recorrida, estimando a demanda e declarando o dereito do actor a desfrutar dun permiso por nacemento de fillo de proxenitor non xestante de 22 semanas de duración, e non das 16 semanas recoñecidas, condenando á ENTIDADE DEMANDADA a estar e pasar por esta declaración e a que lle recoñeza o dereito a desfrutar das 6 semanas non recoñecidas, con todos os efectos legal e regulamentariamente establecidos...»

O TSXG considera que hai discriminación indirecta por razón de sexo na situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pon a persoas dun sexo en desvantaxe particular con respecto a persoas doutro.

Basea a súa sentenza nos dereitos de conciliación e a corresponsabilidade, na Lei de emprego público de Galiza, no Real Decreto-Lei 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación, establecendo idéntica duración para o permiso por nacemento da nai biolóxica que para o permiso derivado do nacemento para o proxenitor distinto da nai biolóxica, así como nas directivas europeas de aplicación.

A CIG comprometida na conciliación e a corresponsabilidade familiar nos labores de coidados.

Reclama os teus dereitos!!

Outras novas recentes

Mércores, 13 Setembro 2023

Dereitos de conciliación na Administración da Xunta de Galiza

Comezado o curso escolar seguimos a recibir multitude de preguntas sobre os dereitos de conciliación na Administración da Xunta de Galiza. Nin a Lei de igualdade galega nin o I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza traen melloras directas para o persoal empregado público desta Administración con respecto á lexislación básica do estado español, limitándose como moito a...
Luns, 18 Setembro 2023

Cero en negociación colectiva: dicir que si á primeira proposta impediu un acordo de Política Social mellor

Parece que a CCOO non lle gustou que a CIG fixera consultas entre os traballadores de Política Social, e nos acusan falsamente de dicir que o acordo era malo. Pensamos que todas as persoas traballadoras xa teñen claro como discorreu a negociación deste acordo, pero por si quedan dúbidas, das que pretende sementar CCOO, aquí deixamos unas breves notas para quen queira ter...
Martes, 19 Setembro 2023

Resumo da xuntanza co DXFP por múltiples asuntos (14 e 15/09/23)

Asistimos a xuntanzas co director xeral de Funcion Pública (DXFP) os días 14 e 15 de setembro, para falarmos de múltiples asuntos que poderían ser do teu interese. Negociación de procesos selectivos (e promoción interna) Queixámonos porque de acceso libre xa se examinaron e sería de sentido común que tomaran posesión a P.I. antes que o acceso libre. Ademais en decembro...