Novas por contido

As seis semanas adicionais por maternidade, tamén para a paternidade

O TSXG estima que o empregado público denunciante ten tamén dereito a 6 semanas adicionais ás 16 do permiso de paternidade, a cargo da administración pública e en igualdade de condicións que o permiso de maternidade das mulleres.

O Tribunal de primeira instancia de Vigo de primeiras fallou en contra do traballador, mais unha vez recorrido pola CIG diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, este revogou a sentenza inicial en contra, estimando a demanda nos seguintes termos:

«...sobre DEREITOS DE CONCILIACIÓN DA VIDA PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL, debemos revogar e revogamos a resolución recorrida, estimando a demanda e declarando o dereito do actor a desfrutar dun permiso por nacemento de fillo de proxenitor non xestante de 22 semanas de duración, e non das 16 semanas recoñecidas, condenando á ENTIDADE DEMANDADA a estar e pasar por esta declaración e a que lle recoñeza o dereito a desfrutar das 6 semanas non recoñecidas, con todos os efectos legal e regulamentariamente establecidos...»

O TSXG considera que hai discriminación indirecta por razón de sexo na situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pon a persoas dun sexo en desvantaxe particular con respecto a persoas doutro.

Basea a súa sentenza nos dereitos de conciliación e a corresponsabilidade, na Lei de emprego público de Galiza, no Real Decreto-Lei 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación, establecendo idéntica duración para o permiso por nacemento da nai biolóxica que para o permiso derivado do nacemento para o proxenitor distinto da nai biolóxica, así como nas directivas europeas de aplicación.

A CIG comprometida na conciliación e a corresponsabilidade familiar nos labores de coidados.

Reclama os teus dereitos!!

Outras novas recentes

Xoves, 20 Xuño 2024

Protocolo violencia de xénero: xa non era sen tempo

Un dos deberes da Administración da tolerancia cero contra a violencia machista que estaba "aprazado" A Xunta achega o borrador de protocolo da violencia de xénero para facer alegacións A CIG reclamou este protocolo que tiña que estar negociado e formar parte do I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza aprobado o 27 de outubro de 2023. A Administración aprobou un Plan sen...
Luns, 24 Xuño 2024

Xuntanza do CSSL de Medio Ambiente

O pasado venres día 21 celebrouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente (en adiante CSSL) onde se trataron diferentes asuntos relacionados coa seguridade e saúde dos empregados públicos. Os asuntos tratados foron variados entre os que podemos destacar a roupa de traballo e uniformidade, vehículos, formación, algunhas problemáticas nos centros de manexo de...
Venres, 21 Xuño 2024

A DXEP comprométese a cumplir co calendario previsto de procesos selectivos anunciados

Na Comisión de Persoal do venres 21 de xuño volvimos a solicitar información de se tiñan pensado manter ou non as datas de exames anunciadas polo Presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o 28 de decembro de 2023 (coincidindo coa convocatoria de eleicións ao Parlamento de Galiza). Esta solicitude de información viña arrastrando dende a semana anterior, sen que tivesemos resposta....