Novas por contido

Chegounos á CIG información de que na redacción dos novos pregos de contratación da conservación de estradas feitos pola AXI se está a incluír que as empresas privadas fagan as funcións de vixilancia de explotación (informes, denuncias, vixilancia do dominio público, etc), que deben estar reservadas a persoal funcionario da administración.

Estas funcións están sendo realizadas por persoal propio que ten pendente un proceso de funcionarización e promoción interna, e que leva pendente de resolver dende o 2019. Tamén se conta con previsión de prazas suficientes para poder cubrir por listas ou promoción interna.

O persoal de vixilancia da AXI está indignado por que os procesos selectivos para a escala de axentes de inspección, especialidade de dominio publico hidráulico e especialidade de vixilancia de estradas (subgrupo C1) derivados da OPE 2020, están sen rematar, procesos que segundo os acordos asinados tiñan que ter rematado no 2019 e non foron publicadas as convocatorias ata o 2022 e os exames en xuño do 2023. A entrega de documentación para a fase de baremo foi xa fai meses e ata o 07/05/24 non se publicou o baremo provisional. E isto porque para que publicasen este baremo foi necesario presentar unha queixa ante a Valedora do Pobo da que aínda non temos resposta (pero si publicaron o baremo provisional).

Agardamos que de esta nova Dirección Xeral de Emprego Público que non deixe esquecido outra vez o proceso e se publique a resolución no menor prazo, unha vez que o persoal leva agardando por esta promoción mais de 5 anos e a Xunta non cumpriu os prazos que establecían os acordos. A negociación destes procesos iniciouse no 2016 (hai xa 8 anos).

Lembramos que este persoal de estradas leva realizando funcións que corresponde a un grupo superior dende a sinatura dos acordos (2019) por confiar no compromiso e sinatura da Administración duns prazos que non cumpriu.

Pero aínda hai máis: unha vez rematado o proceso non se van a cubrir as 57 prazas do acordo de estradas quedando mais da metade sen cubrir polo que solicitamos que se inicien os mecanismos para a convocatoria dunha nova OPE con esas prazas. O que pon no Acordo e na Addenda que se asinaron é que as prazas que non se cubran por promoción interna se convocarán por acceso libre.

Outras novas recentes

Xoves, 16 Mai 2024

Sonia Rodríguez-Campos González suprime na EGAP os actos conmemorativos do Día das Letras Galegas, vixentes dende hai 38 anos

Rueda dá un paso máis na vergoñenta desgaleguización da Xunta de Galiza da man de Sonia Rodríguez-Campos González, directora da Escola A Xunta de Galiza creou polo Decreto 163/1982, do 1 de decembro, a E.G.A.P., co carácter de órgano administrativo sen personalidade xurídica propia. Posteriormente, mediante a Lei 4/1987 pasou a ser unha entidade autónoma dependente da...
Martes, 21 Mai 2024

Consorcio: sen avances na negociación da xornada das escolas infantís e problemas cos Servizos Centrais

A CIG traslada diversos problemas derivados da aplicación do Acordo de Condicións de Traballo de Política Social, á Comisión de Seguimento, ante a falla de resposta por parte do Consorcio. • Dende a aplicación do Acordo nas escolas infantís do Consorcio, co paso a 35 horas semanais efectivas de traballo, son numerosas as dificultades que se están a dar nos centros para...
Mércores, 15 Mai 2024

Souto de Leixa: o público é servizo, o privado beneficio

O goberno de Alfonso Rueda volve a ofertar a mans privadas a xestión do centro ocupacional Souto de Leixa, que atende a persoas adultas discapacitadas, e que xa leva varios lustros dunha desastrosa xestión privada. Nesta ocasión queren concederlle unha concesión por 12,7 millóns en 4 anos. Alá polo ano 2010 as nais e pais de alumnado do centro “Souto de Leixa” agardaban...