Novas por contido

A Xunta, por terceiro curso consecutivo, aplica a gratuidade para as persoas usuarias das escolas infantís de cero a tres anos.

Como vimos denunciado dende que se implantou o financiamento ao 100% de todas as prazas, sexan públicas ou privadas, co diñeiro de todas e todos, ... dá igual o nivel de renda que teñan as familias.

Onde a oferta de prazas é maior que a demanda, en determinados núcleos de poboación, a matrícula das escolas infantís públicas baixou de xeito significativo para subir na privada. Lembramos que até o de agora só se concedían axudas para ir á privada se non se obtiña unha praza nas escolas públicas.

Tamén, hai núcleos de poboación nos que a oferta das prazas públicas é moi deficiente e as prazas, públicas e privadas, non chegan para todas as familias que as demandan. Por enriba, para acceder a unha praza nun centro privado, non se teñen en conta as normas cuantitativas para o acceso ás prazas que favorezan a inclusión social e as necesidades das familias con menos recursos.

A educación é o mellor instrumento de evitar desigualdades que posúe unha sociedade e así o recolle a normativa vixente (artigo 5.3 do Real Decreto 95/2022, de 1 de feb) A distribución non equitativa dos recursos educativos fomenta a desigualdade xa de raíz, no acceso a esta etapa educativa de cero a tres anos.

E é que non xogamos coas mesmas regras. Mentres nos centros públicos existe un baremo para o acceso, nas privadas hai, como moito, “acordiños” entre elas como pactos de non agresión.

Non hai control sobre as concesións de prazas nin os criterios estándar da Administración Pública para a baremación. Danse casos de reservas de prazas para non natos mentres se deixan fóra nenas e nenos xa nacidos, crianzas pasan máis das 8 horas de máximo establecidas por lei e non so coas excepción tipificadas, periodos de adaptación ridículos máis centrados nas posibles dificultades das familias que nas necesidades das crianzas...

Atendendo a todo o expresado, é posible ver a unha crianza que vaia de balde á escola privada e que a leve o chofer ao servizo da súa familia? Éche.

Alguén poderá pensar que se é de balde para todas e todos, é xusto. Pero os cartos de todas e todos hai mellor xeito de gastalos que pagarlle escola infantil ás fillas e fillos do “patrón”.

 NON COS NOSOS CARTOS!!

Outras novas recentes

Luns, 24 Xuño 2024

Xuntanza do CSSL de Medio Ambiente

O pasado venres día 21 celebrouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Medio Ambiente (en adiante CSSL) onde se trataron diferentes asuntos relacionados coa seguridade e saúde dos empregados públicos. Os asuntos tratados foron variados entre os que podemos destacar a roupa de traballo e uniformidade, vehículos, formación, algunhas problemáticas nos centros de manexo de...
Luns, 17 Xuño 2024

A CIG urxe á Xunta a convocar a Comisión de Listas das escalas sanitarias (Lei 17/89) ao servizo da Comunidade Autónoma de Galiza

Este sindicato ten constancia de que non se está a convocar a Comisión de Listas, en prexuízo da transparencia e seguridade xurídica destes procedementos de selección de persoal e da xestión de chamamentos para a cobertura con carácter temporal. O procedemento que regula a cobertura temporal de postos de persoal funcionario da escala de saúde pública e administración...
Venres, 21 Xuño 2024

Información variada da Comisión de Persoal do 21/06/24

Na Comisión de Persoal do venres 21 de xuño, tanto CIG como os outros sindicatos (CCOO, CSIF e UGT) fixemos un montón de preguntas. A directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal (DXEP), respostou a moi poucas.  A información dos puntos da Orde do día (modificación do Decreto 165/2019, de equivalencias entre categorías de persoal laboral e escalas de...