Novas por contido

No DOG do 27/05/2022 publican:

- RESOLUCIÓN do 23 de maio de 2022, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020 (DOG número 21, do 31 de xaneiro), pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.

- RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2022, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020, pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.

- RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2022, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C1, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020 pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.

- RESOLUCIÓN do 23 de maio de 2022, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C2, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020 pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.

Fan pública, como anexos a estas resolucións, as baremacións provisionais da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas distintas persoas aspirantes.

Outras novas recentes

Luns, 27 Marzo 2023

Concurso traslados, promoción interna, destinos, FISP, plan igualdade, excedencias, substitucións, grupo B, RPTs (máis información da CP ...

Resumo dos “rogos e preguntas” da Comisión de Persoal do pasado 22 de marzo e Mesa Xeral do 17, onde o director xeral de Función Pública deu a información que trasladamos. Concursos de traslados: esiximos comezar a negociar todos os concursos (xeral, especial, escalas, e persoal laboral). Hai que comenzar xa a negociación, máis tendo en conta os tempos que manexa Función...
Domingo, 26 Marzo 2023

A Xunta afonda na inestabilidade laboral do persoal investigador e abre a porta da privatización

O proxecto de decreto contempla o despido aos cinco anos en caso de avaliación negativa e deixa fóra o 70% dos traballadores/as do sector A Xunta de Galiza presentounos un proxecto de estatuto do persoal investigador da Administración xeral e das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico. Nel loan as bondades de unificar ao persoal que realiza...
Domingo, 26 Marzo 2023

Gardacostas demandan á Xunta a súa inclusión no réxime do mar e acceso á xubilación anticipada

O xoves 23 concentrámonos ás portas de San Caetano para continuar a loita contra a discriminación que temos o persoal gardacosta de Galiza polo feito de ser funcionarios e funcionarias. Hai mais de 10 anos protestabamos pola privatización do servizo que, si ben é certo que se ampliou con novas embarcacións e mellores medios, comportou a incorporación de persoal auxiliar...