Novas por contido

No DOG do 17/06/2022 publican a RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2022 pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala superior de estatísticos, e do corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala técnica de estatísticos.

A relación de persoas admitidas pódese consultar no portal web corporativo da Xunta de Galiza, http://funcionpublica.xunta.gal, na epígrafe «concurso de traslados». Todas as persoas participantes están admitidas.

Outras novas recentes

Xoves, 24 Novembro 2022

Actualización definitiva de méritos das listas de contratación temporal

No DOG do 24/11/2022 publican a RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2021 das listas para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galiza. Publican a...
Luns, 28 Novembro 2022

A carreira profesional poderá solicitarse a partires do venres día 2

O luns 28 de novembro publican no DOG os acordos para o desenvolvemento transitorio dos sistemas de carreira profesional (carreira administrativa para o persoal funcionario e complemento de desempeño para o persoal laboral) tal e como vos indicamos aquí. Pero OLLO. Isto non é a convocatoria para o acceso extraordinario aos graos I e II. As ordes polas que se convocan os...
Mércores, 30 Novembro 2022

Orde de integración do persoal laboral fixo do Consorcio I+B

Estamos convocados a unha Comisión de Persoal que será o luns 5 de decembro para tratar o Proxecto de Orde pola que se regula o procedemento de integración como persoal laboral da Xunta de Galiza do persoal laboral fixo procedente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. En comparación co texto que enviarán para a Mesa Xeral, tan só observamos un cambio:...