Novas por contido

No DOG do 29/07/2022 publican:

- RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2022, do tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior, escala de ciencias na especialidade de bioloxía, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG número 227, do 28 de novembro), pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.

- RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2022, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.

- RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2022, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo AP, pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.

Facer pública, como anexo a esta resolución, a baremación provisional da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas persoas aspirantes

Outras novas recentes

Luns, 01 Agosto 2022

Primeira reunión polos criterios xerais de procesos selectivos da OEP-2022-extraordinaria

O xoves 27 de xullo tivemos unha primeira toma de contacto na que o director xeral da Función Pública deu resposta ás alegacións das organizacións sindicais ao baremo dos criterios da OPE extraordinaria 2022 (Lei 20/2021). A negociación destas bases xerais para as convocatorias de establización non será ata setembro.  A Administración móvese nestes termos: 1. Pide baremo...
Xoves, 04 Agosto 2022

A Xunta pecha o seu único albergue público de Ourense

A Residencia Xuvenil “Florentino L. Cuevillas” é albergue durante o mes de agosto, cando deixa de facer funcións de residencia de estudantes, dentro da REAJ (Red Española de Albergues Juveniles), tanto é así que continúa a publicitarse no seu web oficial. Pois ben, grazas a xestión da dirección do centro e co visto bo da Xefatura Territorial da Consellería de Política...
Luns, 08 Agosto 2022

Avances nas bases xerais das convocatorias de estabilización

O venres 5 de agosto tivemos unha nova reunión para concretar cuestións. O director xeral de Función Pública comprometeuse a enviar un novo borrador de criterios destas bases comúns cos acordos e achegas. Función Pública convocará todos os procesos agás os daqueles entes que teñan convenio propio (que non estean adheridos ao V Convenio) e os das fundacións e empresas...