Novas por contido

No DOG do 03/07/2024 publican:

- RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2024 pola que se regula o período de prácticas das persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso, polas quendas de acceso libre e promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala técnica de finanzas, convocado pola Resolución do 30 de marzo de 2022.

Segundo o disposto na base II.3 da convocatoria do proceso selectivo da escala técnica de finanzas, o período de prácticas terá unha duración de dous (2) meses, que comezará o día 15 de xullo de 2024 e rematará o 14 de setembro de 2024, ambos incluídos.

Desenvolverase de luns a venres, co horario laboral xeral para o persoal da Administración da Xunta de Galiza (seis horas continuadas, comprendidas entre as 8.00 e as 15.00 horas).

- RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2024 pola que se convocan para a elección de destino en prácticas e se procede ao nomeamento como persoal funcionario en prácticas das persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso, polas quendas de acceso libre e promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala técnica de finanzas, convocado pola Resolución do 30 de marzo de 2022.

Publican como anexo I a relación de persoas aspirantes que superaron a fase de oposición no dito proceso selectivo e que, para dar cumprimento á base II.3 da convocatoria, son convocadas de xeito presencial ao acto de elección de destinos en prácticas, segundo a orde que, en aplicación das bases da convocatoria, deberá seguirse para os efectos da adxudicación de destino. Este acto terá lugar no salón de actos pequeno (núm. 2) da Consellaría de Presidencia, Xustiza e Deportes (Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela), ás 11.30 horas do día 8 de xullo de 2024.

Outras novas recentes

Venres, 19 Xullo 2024

Carreira profesional de persoal laboral e funcionario (graos I e II): requirimentos de emenda de documentación

No DOG do 19/07/2024 publican: - RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2023 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais CC.OO. e UGT polo que...
Mércores, 17 Xullo 2024

RPT de Educación (proposta 16/07/24)

A Consellaría de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, convocounos a unha xuntanza para o día 18/07/24, para tratar unha proposta de modificación da súa relación de postos de traballo (RPT). Ao coincidir con outras xuntanzas para o mesmo día, as organizacións sindicais solicitamos mudar a data. Descargar a proposta. De entrada, na proposta queren...
Luns, 15 Xullo 2024

Instrucións sobre a confección de nóminas para o ano 2024 e actualización das contías das retribucións

No DOG do 15/07/2024 publican a ORDE do 11 de xullo de 2024 pola que se ditan as instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2024 e se actualizan as contías das retribucións en aplicación do Real decreto lei 4/2024, do 26 de xuño. O 27 de xuño do 2024, publicouse no Boletín Oficial do Estado o Real decreto lei...