Listas substitucións
Título Data de creación
Listas definitivas para a cobertura transitoria de determinados corpos, escalas ou especialidades de funcionarios 10 Mai 2022
Relación provisional de admitidas en determinadas listas de contratación de persoal funcionario 06 Abril 2022
Despedimentos do persoal de limpeza por acúmulos 28 Marzo 2022
Encomenda de xestión de determinados actos das listas de contratación de persoal de prevención de incendios forestais 28 Febreiro 2022
Persoas excluídas de determinadas listas resultantes da transformación de persoal laboral en funcionarias 28 Febreiro 2022
Apertura e peche de listas de contratación temporal de persoal laboral e funcionarias interinas 28 Febreiro 2022
Modificación do decreto de nomeamento de persoal interino para prazas de funcionarias e persoal laboral 25 Febreiro 2022
Comisión de Persoal 9/2/22: RPT GAIN e CEEI, modificación decreto listas, regulamento plan igualdade 07 Febreiro 2022
Modificación do artigo 12 do decreto de listas 27 Xaneiro 2022
Novas sobre as listas de contratación 10 Xaneiro 2022
Ampliación prazo novas listas persoal funcionario interino escala persoal servizos xerais (PSX) e xerocultora (C2) 16 Decembro 2021
Apertura novas listas persoal funcionario interino escala persoal servizos xerais (PSX) e xerocultora (C2) 29 Novembro 2021
Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario 18 Outubro 2021
Inclusión nas listas de contratación persoal funcionario para integrantes da lista equivalente de persoal laboral 18 Outubro 2021
Relación provisional de persoas excluídas das listas de contratación temporal por transformación das listas laborais 08 Outubro 2021
Listas definitivas contratación temporal persoal funcionario e laboral 29 Setembro 2021
Listas provisionais para desempeño transitorio de prazas de persoal funcionario e laboral temporal 12 Agosto 2021
Listas de contratación: disposición transitoria segunda do Decreto 37/2006 02 Agosto 2021
Listas únicas contratación temporal persoal funcionario, incluídos os orixinariamente persoal laboral 30 Xullo 2021
Listas definitivas contratación temporal persoal laboral de determinados grupos 20 Xullo 2021