Novas por contido

Nestes días que estamos asistindo a propostas de amortizacións por todas as consellarías, a Xunta non da marcha atrás na súa estrutura coas vicesecretarías e segue na teima de crear estes postos nas RPTs nas que aínda non figuran. Cómpre destacar que as vicesecretarías xerais non son órganos obrigatorios na estrutura da Xunta como se pode comprobar no artigo 32 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización  e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Os últimos exemplos témolos en Educación e Medio Rural. En xeral, nas RPT non se aprecia o mesmo grao de austeridade no caso do persoal de confianza pero o paradigma desta falsa austeridade atopámolo na creación nestos tempos de crise das vicesecretaría xeral e posto de secretario/a que dela depende que ten un custo aproximado de 70.000€ anuais (50.000 da vicesecretaría e 20.000 do posto de secretario/a); gastos sociais e de antigüidade excluídos. As ditas cantidades poden comprobarse e detallarse na oficina virtual da Consellaría de Facenda na seguinte ligazón.

Outras novas recentes

Luns, 17 Xaneiro 2022

Coa 6ª onda COVID na Xunta de Galiza: nin teletraballo COVID nin reforzo das medidas

É un feito patente que os datos que temos enriba da mesa no referente aos contaxios COVID en Galiza e a saturación dos servizos sanitarios fan que esteamos ante unha verdadeira emerxencia sanitaria. Mentres os contaxios diarios rondan os 8.000 e o número de persoas infectadas superan xa os 70.000 a xunta fai mutis ante a petición de reforzo das medidas preventivas e a...
Xoves, 20 Xaneiro 2022

A Xunta "adapta" o protocolo COVID para as escolas infantís de cero a tres

A CIG fixo denuncia pública nos medios de comunicación pola pretensión da Administración de igualar o tratamento que se lles dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación até os 12 anos Política Social comunica unhas instrucións que adaptan o protocolo, modificando a súa postura inicial. Se se alcanza o 20% da ratio poden confinar ao resto das crianzas que conviven...
Venres, 14 Xaneiro 2022

Cambio de protocolo COVID para as escolas infantís

A Xunta cambia o protocolo e iguala o tratamento que se lle dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación infantil. Só si se alcanza o 20% da ratio da aula ou máis de cinco positivos se poden confinar ao resto das crianzas que conviven nun mesmo espazo. As crianzas de cero a tres anos das aulas de educación infantil non usan, en ningún dos casos, a máscara de...