Novas por contido

No DOG do 16 de abril publícanse varias resolucións de formalizacións de contratos por valor de 820.000€, algunhas delas con vellas empresas coñecidas xa pola Xunta como Altia ou Indra. Estamos a falar de dous nichos de emprego moi codiciados para as privatización: limpeza e informática. Porén, xa sabemos que non se quedan só aquí: abundan as privatizacións de toda clase de servizos, mesmo os puramente administrativos. O que hoxe é simplemente un "apoio" ou unha "asistenza", mañá será a regra xeral, como pasa hoxe nestes casos tan comúns.

Non se trata exclusivamente dunha cuestión de austeridade, trátase dun cambio de modelo político, dunha redución da Administración pública tal e como iniciou a finada Margaret Thatcher na Europa dos 80s. Destrúese emprego público e véndese os servizos rentábeis a empresas privadas que se lucran coa precarización laboral dos seus traballadores e redúcese de xeito xeneralizado a calidade do servizo. Efectivamente, para que 4 persoas vivan máis felices e máis ricas, lucrándose co que era o noso traballo, a gran maioría social empeoramos a nosa calidade de vida; traballamos máis por menos e con menos e peores servizos públicos.

Defende o público, defende o teu posto de traballo!

 

Contrato do servizo de limpeza nos centros dependentes da Xefatura Territorial de Pontevedra desta consellería (área de Cultura)

Élite Gallega, S.L. 108.779,00 €, IVE incluído

Cómpre recordar que na última proposta de modificación da RPT de Cultura, xustificouse a eliminación de dous postos de persoal laboral fixo nos centros dependentes desa xefatura territorial baixo a seguinte xustificación:

Na actualidade os servizos de limpeza dos centros son obxecto de contratación administrativa a empresas alleas á propia administración que contan co seu propio persoal.

CU.C99.10.000.36001.031

Limpador/a, Grupo V, categoría 11, a media xornada. Praza ocupada con carácter definitivo por persoal laboral fixo. A /o titular quedará na situación prevista no artigo 7.a.7. do V Convenio Colectivo Único.

CU.C99.10.000.36001.033

Limpador/a, Grupo V, categoría 11, a media xornada. Praza ocupada con carácter definitivo por persoal laboral fixo. A /o titular quedará na situación prevista no artigo 7.a.7. do V Convenio Colectivo Único.

É a tónica xeral: primeiro amortizan postos (ocupados ou non) e despois, como non hai suficiente persoal propio, xustifícase a contratación dun servizo externo.

Contratación do servizo consistente na análise, deseño e desenvolvemento dun sistema de información que dea cobertura ao Rexistro Galego de Comercio

Indra Sistemas, S.A. 112.530,00 (IVE incluído)


Contratación do servizo de mantemento evolutivo da aplicación de orientación laboral do Servizo Público de Emprego de Galicia

Bahía Software, S.L. 79.741,43 (IVE incluído).

Contratación do servizo de mantemento evolutivo da aplicación de intermediación laboral (SICAS) do Servizo Público de Emprego de Galicia

Altia Consultores, S.A. 522.290,45 (IVE incluído).

Outras novas recentes

Venres, 14 Xaneiro 2022

Cambio de protocolo COVID para as escolas infantís

A Xunta cambia o protocolo e iguala o tratamento que se lle dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación infantil. Só si se alcanza o 20% da ratio da aula ou máis de cinco positivos se poden confinar ao resto das crianzas que conviven nun mesmo espazo. As crianzas de cero a tres anos das aulas de educación infantil non usan, en ningún dos casos, a máscara de...
Mércores, 19 Xaneiro 2022

Desmantelamento do servizo público de emprego na área de Vigo

As oficinas de emprego de Vigo que atenden a unha maior poboación, a de Navia, a de López Mora, Sanjurjo e a de O Calvario, sofren unha constante destrución de efectivos pola desidia ou incompetencia da xefatura territorial de Emprego e de Igualdade. As vacantes ofértanse en comisión de servizos despois das oportunas reclamacións. Os postos base quedan desertos con esta...
Venres, 14 Xaneiro 2022

2022: 9 días de asuntos propios

No ano 2022 aos 6 días de permiso por asuntos particulares, hai que sumarlle un máis por coincidir un festivo de carácter estatal cun sábado (o 1 de xaneiro de 2022). E a maiores, a Xunta de Galiza, ao igual que a Administración Xeral do Estado, recoñece que os días 24 e 31 de decembro que coinciden en sábado, xeran novos días de asuntos particulares, polo que, tal e como...