Novas por contido

O día 20/11/2009 tivemos a segunda xuntanza para tratar de acadar un Acordo retributivo e de emprego.

A vontade da Administración de chegar a un acordo é nula, xa que dende que teñen a nosa proposta enriba da mesa non fixeron ningún movemento de aproximación nen teñen disposición de  estudar novas fórmulas de consenso. Non están dispostos a mover nin unha coma da parte salarial do acordo e limitan os seus pasos a ofertarnos o que xa está pactado ou o que por lei teñen que cumplir.


A Administración expón que de acadarse un acordo faríase tendo como base a seguinte masa salarial e nº de efectivos:MASA SALARIAL (en €)

EFECTIVOS

FUNCIONARIOS

345.158.577

12.050

LABORAIS

258.650.953

11.092

TOTAL

603.809.530

23.142


A Administración propón o seguinte:


ACORDO SALARIAL

 • Manter a conxelación do 2010 coa posibilidade de que se poida pactar algunha cantidade para ese ano que se efectivizaría no 2011.
 • Van voltar a consultar o dos fondos adicionais

COBERTURA DE VACANTES

 • Recoller na lei de Orzamentos Xerais a cobertura de persoal interino. Modificaríase dita lei para que nos casos de urxente necesidade se poida recorrer a cubrir vacantes.sempre e cando se presente unha memoria xustificativa por parte do departamento solicitante e o autorice a DX de Orzamentos. ISTO XA ESTÁ RECOLLIDO NO ART. 31 DO PROXECTO DE LEI DE ORZAMENTOS CANDO EXISTAN PRAZAS VACANTES E A SUA COBERTURA NON SEXA POSIBLE MEDIANTE FUNCIONARIOS DE CARREIRA

EMPREGO PÚBLICO

 • Creación de entre 10 e 20 prazas do grupo A de informáticos (non derivadas de ningunha sentenza) senón das conclusións da Comisión de Asistencias Técnicas, para substituír estas por emprego estable de funcionarios.
 • 36 novas prazas na RPT de Industria producto das sentenzas.
 • Sacar a OEP 2009 aproveitando que aínda rixe a taxa de reposición do 30% (ao redor de 300 ou 400 prazas).Poderíase acumular á do 2010 co 15% da taxa de reposición.
 • Compromiso de sacar as 1430 prazas  da OEP do 2009 da 2ª fase de consolidación e Estabilización.

CONCURSOS DE TRASLADOS

 • Todos os concursos de traslados no 1º semestre de cada ano.
 • Concurso laborais se negociarán as bases a final de ano.
 • As seccións LD irían a Concurso Xeral.
 • Os postos de nivel 28 terían un Concurso Especial.
 • Posibilidade de facer concursos semestrais do 2012 en adiante.

NOVA LEI DA FUNCIÓN PUBLICA DE GALICIA

 • Remitirán o borrador da lei as OOSS ao redor do 15 de xaneiro e preveen que en xuño comece o trámite parlamentario.
 • Na próxima LFPG ampliarase o ámbito subxectivo de aplicación da lei.

CARREIRA PROFESIONAL

Comezarán as negociacións a partir da entrada en vigor da nova LFPG..

CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR

Plan de creación de Escolas Infantís 0-3 en centros de traballo (San Caetano, San Lázaro e no resto dos Edificios -Administrativos) a partir do 2010.

F.A.S.

Propoñen increméntalo nun 1 millón de euros e a posibilidade de chegar ao 1% da masa salarial no 2013.


Dende a CIG manifestamos o noso malestar ao non ver vontade real de asumir que a negociación do acordo gravita en torno ao acordo salarial. Neste sentido, non é de recibo que a Administración non movera nin unha coma dende a primeira reunión. Nin sequera aseguran que imos dispoñer dos fondos adicionais, cousa que se lles deixou clara na primeira xuntanza.

Por outra banda, voltamos a recordarlles que moitos dos puntos que ofrecen como materia de negociación son de obrigado cumprimento, ben por estar garantidos por lei, ben por estar recollidos en acordos.

Outras novas recentes

Luns, 15 Xullo 2024

Instrucións sobre a confección de nóminas para o ano 2024 e actualización das contías das retribucións

No DOG do 15/07/2024 publican a ORDE do 11 de xullo de 2024 pola que se ditan as instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2024 e se actualizan as contías das retribucións en aplicación do Real decreto lei 4/2024, do 26 de xuño. O 27 de xuño do 2024, publicouse no Boletín Oficial do Estado o Real decreto lei...
Venres, 19 Xullo 2024

Carreira profesional de persoal laboral e funcionario (graos I e II): requirimentos de emenda de documentación

No DOG do 19/07/2024 publican: - RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2023 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais CC.OO. e UGT polo que...
Mércores, 17 Xullo 2024

RPT de Educación (proposta 16/07/24)

A Consellaría de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, convocounos a unha xuntanza para o día 18/07/24, para tratar unha proposta de modificación da súa relación de postos de traballo (RPT). Ao coincidir con outras xuntanzas para o mesmo día, as organizacións sindicais solicitamos mudar a data. Descargar a proposta. De entrada, na proposta queren...