Novas por contido

A CIG esixe a dimisión do xefe Territorial, da xefa de Coordinación Administrativa e do xefe de Orientación e Promoción Profesional.

Dende que “Traballo” caeu baixo o paraugas da consellería de Economía, hai un enorme desinterese e desidia na xefatura territorial de Pontevedra, como amosan os seguintes feitos:

a) Desmantelamento do Centro Integrado de Formación Profesional de Coia. A incapacidade da Xefatura Territorial de proceder á cobertura das vacantes provocou un feito gravísimo que nunca ata o de agora acontecera: a suspensión de cinco cursos de formación pola falta de persoal funcionario que puidese tramitar as matrículas e a selección do alumnado. Situación que podería resolverse co chamamento ás listas de substitución tal como a CIG xa lle esixiu ao xefe territorial cando denunciara a carencia de funcionarios para dar resposta ás competencias deste centro. En contraposición, non tiveron dificultades para contratar cinco gardas de seguridade diarios mediante a contratación dun servizo externo.

b) Non se dota de persoal ás oficinas de emprego nos casos de enfermidade, comisións de servizo, vacantes.. Exemplos: oficina de Navia, da Cañiza, do Porriño, de Caldas de Reis, de Cambados..
Nas oficinas de emprego de Cambados e Caldas de Reis non se intenta chamar de listas para cubrir os postos de Administración Xeral a pesares de que non se ocupan en comisión de servizo unha e outra vez.
A situación da OE de Navia resulta alarmante: dispón de menos persoal e menos xefaturas que outras oficinas comparadas. Non se dotan nin por listas nin por comisión de servizo as vacantes ou as ausencias por comisión de servizos. Este pasado luns houbo que atender a 300 demandantes de emprego nunhas condición de total precariedade.

c) Os servizos de mediación, arbitraxe e conciliación, tanto de Vigo como de Pontevedra, continúan sen persoal de administración e de letrados conciliadores, a pesares da inxente carga de traballo que desenvolven e a que teñen moitos menos efectivos que no resto do País na RPT.

d) As comisións de servizo, que se conceden sempre ás mesmas persoas (ou en virtude de méritos familiares), incumpríndose a máxima de promover preferentemente ao persoal funcionario da propia unidade do posto de traballo. Isto provoca un enorme malestar e máis cando levamos dous anos e medio sen o concurso xeral de traslados.

e) A oficina de emprego de Cangas e a de Ponteareas, despois de moitos anos e de continuas promesas, seguen nas mesmas instalacións, en condicións de inhabitabilidade.

Esta continua desidia coa área de traballo que non é así con todo o referido aos intereses que promoven as grandes eléctricas, principalmente, FENOSA, fai que a CIG esixa a dimisión deste órgano directivo diante da súa incompetencia manifestada reiteradamente.

Outras novas recentes

Xoves, 11 Agosto 2022

Alfonso Rueda fala de ampliar o tempo de traballo ao persoal do SPIF. O conselleiro non sabe, non contesta

O Presidente da Xunta realiza unhas declaracións cara a galería que amosan o seu perfecto descoñecemento do Servizo público contra incendios O que non concorda coa actual realidade que temos no País é o que dixo. Se algo precisa a nova tipoloxía de lumes é de coñecemento e celeridade, tanto na previsión como na execución. Entre as novas que avanza, chamounos a atención a...
Xoves, 11 Agosto 2022

O Consorcio e a Xunta privatizan a Residencia de Maiores de Cerdedo

O compromiso adquirido polo Consorcio de prestar atencións aos usuarios/as de forma directa, esfúmase. A nova residencia de Cerdedo anexa á que xa está en funcionamento e que xa leva rematada desde novembro de 2021 vai cambiar o modelo de xestión e pasa a privatizar os seus servizos. O 21/05/2019 despois de unha concentración no centro por parte das traballadoras...