Novas por contido

Nas próximas semanas está previsto que  comence a progresiva reincorporación presencial  de empregados públicos aos seus postos de traballo. O persoal do departamento provincial da AMTEGA en Ourense  está considerado como traballador de campo, dado que as súas funcións non son só administrativas. No seu traballo diario van presencialmente aos postos doutros empregados da Xunta para resolver incidencias técnicas.

Nestas intervencións acceden ao posto dos usuarios entrando en contacto co seu espazo de traballo e manipulando teclado, PCs, cables, monitores, impresoras.

A última Avaliación de Riscos dos traballos de campo da AMTEGA en Ourense é de xullo de 2017. Ante a emerxencia sanitaria do COVID-19 necesitan un protocolo específico para as intervencións técnicas e unha nova avaliación de riscos dos traballos de campo actualizada.

O persoal da AMTEGA en Ourense carece de medios de protección adecuados e suficientes para realizar as intervencións técnicas: luvas, mascarillas homologadas, xel hidroalcohólico, mamparas protectoras, etc.

Ademais no seu espazo de traballo actual non se gardan os 2 metros de distancia entre todos os postos de traballo.

Desde a CIG solicitamos a Xunta e a AMTEGA:

  1. Establecer un protocolo para as intervencións técnicas presenciais e realización dunha avaliación de riscos dos traballos de campo actualizada ao COVID-19
  2. Dotar ao persoal de AMTEGA dos medios de protección necesarios: mamparas protectoras, dispensadores de xel hidroalcohólico, EPIs (luvas e masacarillas homologadas), etc.
  3. Tomar as medidas organizativas necesarias para manter a distancia de seguridade entre os traballadores no centro de traballo.

Outras novas recentes

Venres, 05 Abril 2024

Concursos de traslados de axentes ambientais, forestais, consumo e Gardacostas: relación provional de admitidas

No DOG do 05/04/2024 publican: - RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2024, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes de corpos e escalas de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas de axentes...
Venres, 12 Abril 2024

Educación retira a axuda por discapacidade ao seu persoal funcionarizado

A Consellería de Educación, de xeito unilateral e sen previo aviso, retirou a axuda por persoa con discapacidade a cargo que o persoal funcionarizado tiña recoñecida en base ao V Convenio Colectivo da Xunta de Galiza. O persoal laboral ten dereito a unha axuda de 180 € mensuais cando ten ao cargo unha persoa con discapacidade e con ingresos inferiores ao SMI. En teoría ese...
Xoves, 11 Abril 2024

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar incumpre a normativa de conciliación da vida familiar e laboral

O Consorcio introduce unha cláusula nas resolucións de reducións de xornada que impide que o persoal poida desfrutar do dereito á conciliación mentres non se cubra con persoal substituto a franxa horaria na que reduce a xornada. A CIG levamos anos denunciando a situación que se produce na concesións de reducións de xornada por conciliacións, incumprindo o artigo 37.7 do...