Novas por contido

Nas próximas semanas está previsto que  comence a progresiva reincorporación presencial  de empregados públicos aos seus postos de traballo. O persoal do departamento provincial da AMTEGA en Ourense  está considerado como traballador de campo, dado que as súas funcións non son só administrativas. No seu traballo diario van presencialmente aos postos doutros empregados da Xunta para resolver incidencias técnicas.

Nestas intervencións acceden ao posto dos usuarios entrando en contacto co seu espazo de traballo e manipulando teclado, PCs, cables, monitores, impresoras.

A última Avaliación de Riscos dos traballos de campo da AMTEGA en Ourense é de xullo de 2017. Ante a emerxencia sanitaria do COVID-19 necesitan un protocolo específico para as intervencións técnicas e unha nova avaliación de riscos dos traballos de campo actualizada.

O persoal da AMTEGA en Ourense carece de medios de protección adecuados e suficientes para realizar as intervencións técnicas: luvas, mascarillas homologadas, xel hidroalcohólico, mamparas protectoras, etc.

Ademais no seu espazo de traballo actual non se gardan os 2 metros de distancia entre todos os postos de traballo.

Desde a CIG solicitamos a Xunta e a AMTEGA:

  1. Establecer un protocolo para as intervencións técnicas presenciais e realización dunha avaliación de riscos dos traballos de campo actualizada ao COVID-19
  2. Dotar ao persoal de AMTEGA dos medios de protección necesarios: mamparas protectoras, dispensadores de xel hidroalcohólico, EPIs (luvas e masacarillas homologadas), etc.
  3. Tomar as medidas organizativas necesarias para manter a distancia de seguridade entre os traballadores no centro de traballo.

Outras novas recentes

Xoves, 20 Xaneiro 2022

A Xunta "adapta" o protocolo COVID para as escolas infantís de cero a tres

A CIG fixo denuncia pública nos medios de comunicación pola pretensión da Administración de igualar o tratamento que se lles dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación até os 12 anos Política Social comunica unhas instrucións que adaptan o protocolo, modificando a súa postura inicial. Se se alcanza o 20% da ratio poden confinar ao resto das crianzas que conviven...
Mércores, 19 Xaneiro 2022

Desmantelamento do servizo público de emprego na área de Vigo

As oficinas de emprego de Vigo que atenden a unha maior poboación, a de Navia, a de López Mora, Sanjurjo e a de O Calvario, sofren unha constante destrución de efectivos pola desidia ou incompetencia da xefatura territorial de Emprego e de Igualdade. As vacantes ofértanse en comisión de servizos despois das oportunas reclamacións. Os postos base quedan desertos con esta...
Mércores, 19 Xaneiro 2022

Servizo de extinción ou extinción do servizo?

Chiringuitización e atomización do dispositivo contra incendios forestais Medio Rural publicou un comunicado con avances da futura lei de incendios no que di que busca profesionalizar as brigadas mentres o que fai é afondar na división do servizo de incendios e precarizar o traballo, abocando ao persoal a vivir por debaixo do límite da pobreza. O documento non se negociou...