Novas por contido

Nas próximas semanas está previsto que  comence a progresiva reincorporación presencial  de empregados públicos aos seus postos de traballo. Desde o inicio do estado de alarma e debido á situación extraordinaria causada pola evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 moitos empregados públicos non renovaron o seu certificado dixital. Temos constancia de que moitos de estes empregados necesitarán renovar o seu certificado inminentemente.

Actualmente a renovación do certificados para toda a provincia de Ourense consiste nun trámite presencial que se realiza no Punto de Acreditación Dixital (PAD), localizado na Delegación da Amtega en Ourense, no Edificio administrativo, avenida da Habana 79, 6º andar.

Este PAD non cumpre os requisitos para atender de xeito presencial as persoas que realicen a renovación do seu certificado. Non teñen pantallas/mamparas protectoras, nin dispensadores de xel nin EPIs homologados(luvas e mascarillas). Tampouco medios para desinfectar o teclado (e outros) tras o seu uso por cada persoa que renova o certificado. Ponse en risco a saúde dos traballadores do departamento da Amtega e a dos empregados públicos que se achegan a renovar os certificados.

Ao atoparse o PAD no 6 andar, supón máis xente circulando polo edificio, usando ascensores e escaleiras. Ponse en risco a saúde de todos os empregados que traballan no edificio administrativo.

Necesitaríase unha localización que evite o uso de ascensor ou escaleiras.  Con entrada independente. Dotado de medidas de seguridade como mamparas protectoras, dispensadores de hidroxel, espazo suficiente, etc.

Desde a CIG solicitamos a Xunta que protexa aos seus traballadores polo que pedimos:

  • O traslado do  Punto de Acreditación Dixital da AMTEGA a unha localización fora do Edificio Administrativo que garanta a seguridade de todos os empregados públicos da Xunta.
  • Dotar ao persoal de AMTEGA dos medios de protección necesarios: mamparas protectoras, dispensadores de hidroxel, EPIs (luvas e masacarillas), etc.

Outras novas recentes

Mércores, 19 Xaneiro 2022

Servizo de extinción ou extinción do servizo?

Chiringuitización e atomización do dispositivo contra incendios forestais Medio Rural publicou un comunicado con avances da futura lei de incendios no que di que busca profesionalizar as brigadas mentres o que fai é afondar na división do servizo de incendios e precarizar o traballo, abocando ao persoal a vivir por debaixo do límite da pobreza. O documento non se negociou...
Venres, 14 Xaneiro 2022

Cambio de protocolo COVID para as escolas infantís

A Xunta cambia o protocolo e iguala o tratamento que se lle dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación infantil. Só si se alcanza o 20% da ratio da aula ou máis de cinco positivos se poden confinar ao resto das crianzas que conviven nun mesmo espazo. As crianzas de cero a tres anos das aulas de educación infantil non usan, en ningún dos casos, a máscara de...
Venres, 21 Xaneiro 2022

Concurso xeral: listo para cando lle veña ben ao director xeral

O xoves día 20 houbo a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral e  acordouse o seguinte: • Resolvéronse as últimas alegacións. • Decidiuse sobre as renuncias totais, parciais e desestimentos de renuncias. • Acordouse que aquelas persoas funcionarias coa obriga de concursar ao estar en adscrición provisional ou a dispor, e que non solicitaron todos os...