Novas por contido

Tal e como informamos hai unhos días, o persoal desprazado a outros centros pola crise da covid-19 cobrará os gastos de quilometraxe grazas ao traballo da CIG.

Aínda que a Consellería de Política Social non tiña claro que todo o persoal desprazado forzosamente a prestar servizos noutros centros de traballo, diferentes ao propio, tivera dereito a percibir a compensación económica por ese desprazamento (a razón de 0,19 euros por km), tras varias xestións levadas a cabo polas delegadas da CIG, a Consellería finalmente farase cargo dese pagamento.

Cal é o procedemento para que che aboen este concepto?

O persoal afectado:

  1. Presentará a solicitude de axuda de custo.

  2. Achegará esa solicitude ó departamento de xestion económica da Consellería de Política Social.

Ten en conta que si o teu desprazamento foi en transporte público deberás achegar coa solicitude os xustificantes orixinais.

Outras novas recentes

Xoves, 25 Mai 2023

Os negocios da Vicepresidencia Segunda da Xunta co Colexio de Psicoloxía de Galiza e coa Asociación Nacional de Peritaxe Social

A saturación nos equipos psicosociais dos IMELGA, da Xunta de Galiza, que presentaban un atraso na elaboración de informes periciais, nalgunhas delegacións de ata 2 anos, foi unha das críticas expostas polo propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) na apertura do ano xudicial en setembro de 2022. A resposta inicial da Xunta foi o incremento de horas extras do...
Xoves, 25 Mai 2023

Resolución do concurso de Finanzas

Recibimos comunicación da Dirección Xeral da Función Pública na que nos informa de que a resolución do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escalas superior e técnica de finanzas, convocado por Resolución do 14/07/2021, será publicada no DOG do luns 29 de maio.
Xoves, 25 Mai 2023

Cobertura de prazas de Medio Rural e a funcionarización

Nova oferta de comisións de servizo e chamamentos polas listas de contratación para a cobertura de prazas no Servizo de Incendios (SPIF) Nestes días estamos a vivir un novo episodio do caos que se está a producir co proceso de funcionarización do SPIF. Dende a Consellería de Medio Rural enviáronos unhas listaxes con prazas para a súa cobertura mediante comisión de servizos...