Novas por contido

Tal e como informamos hai unhos días, o persoal desprazado a outros centros pola crise da covid-19 cobrará os gastos de quilometraxe grazas ao traballo da CIG.

Aínda que a Consellería de Política Social non tiña claro que todo o persoal desprazado forzosamente a prestar servizos noutros centros de traballo, diferentes ao propio, tivera dereito a percibir a compensación económica por ese desprazamento (a razón de 0,19 euros por km), tras varias xestións levadas a cabo polas delegadas da CIG, a Consellería finalmente farase cargo dese pagamento.

Cal é o procedemento para que che aboen este concepto?

O persoal afectado:

  1. Presentará a solicitude de axuda de custo.

  2. Achegará esa solicitude ó departamento de xestion económica da Consellería de Política Social.

Ten en conta que si o teu desprazamento foi en transporte público deberás achegar coa solicitude os xustificantes orixinais.

Outras novas recentes

Luns, 17 Xaneiro 2022

Coa 6ª onda COVID na Xunta de Galiza: nin teletraballo COVID nin reforzo das medidas

É un feito patente que os datos que temos enriba da mesa no referente aos contaxios COVID en Galiza e a saturación dos servizos sanitarios fan que esteamos ante unha verdadeira emerxencia sanitaria. Mentres os contaxios diarios rondan os 8.000 e o número de persoas infectadas superan xa os 70.000 a xunta fai mutis ante a petición de reforzo das medidas preventivas e a...
Venres, 14 Xaneiro 2022

2022: 9 días de asuntos propios

No ano 2022 aos 6 días de permiso por asuntos particulares, hai que sumarlle un máis por coincidir un festivo de carácter estatal cun sábado (o 1 de xaneiro de 2022). E a maiores, a Xunta de Galiza, ao igual que a Administración Xeral do Estado, recoñece que os días 24 e 31 de decembro que coinciden en sábado, xeran novos días de asuntos particulares, polo que, tal e como...
Venres, 14 Xaneiro 2022

Concurso xeral: hai luz ao final do túnel?

O día 20 de xaneiro será a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral. Ese día aprobarase tamén a proposta de resolución do concurso. A partires de aí podería publicarse a resolución en calquera momento pois xa queda en mans de Función Pública. A dúbida que xurde é sobre as dúas posibilidades que pode ter Función Pública (tendo en conta de que van facer...