Novas por contido

A CIG aposta por aumentar a presión para conquerir a recuperación dos dereitos recortados no V Convenio Colectivo Único dende o ano 2012

Ás dez horas do venres 29 de maio, a menos de 24 horas das masivas concentracións convocadas pola CIG, CCOO, CSIF e UGT para reclamar a retirada da proposta de Instrucións para as vacacións de 2020 para o persoal das residencias de Política Social, centros de menores, residencias de maiores e de atención a diversidade, o Subdirector Xeral de Persoal da Consellería comunica ás organizacións sindicais a retirada das devanditas Instrucións, e a apertura do prazo para facer as solicitudes, aplicando o establecido no V Convenio Colectivo Único para o persoal da Xunta de Galiza .

Na CIG valoramos positivamente o éxito das concentracións de onte, pola unidade e alta participación en todos os centros e provincias e, chamamos a seguir nas mobilizacións, para conquerir a recuperación de dereitos que se manteñen recortados dende o 2012, con moito máis ánimo, logo desta primeira vitoria.

Defendemos e reivindicamos publicamente a necesidade de que Galiza conte cuns servizos sociais públicos, de calidade e ben dotados de medios humanos e materiais, como o instrumento máis eficaz que vertebre e asegure a debida atención aos colectivos máis vulnerables da poboación e como elemento primordial na loita contra o COVID-19, rexeitando modelos mercantilistas baseados unicamente no beneficio empresarial que deixan ao marxe o benestar do individuo e a sociedade. Por iso, seguimos a ESIXIR

  • A defensa duns servizos sociais públicos, dignos e de calidade.

  • O incremento de prazas públicas e de xestión directa.

  • A posta en valor do traballo e o esforzo realizado durante a situación de emerxencia sanitaria coa recuperación dos condicións laborais do convenio.

  • A recuperación dos dereitos laborais que se manteñen recortados como a compensación por festivos e domingos traballados o que aumentaría o cadro persoal e rebaixaría a excesiva carga coa redución da xornada máxima anual.

  • A transformación de tódolos contratos de fin de semana ou inferiores, a xornada completa reducindo a precariedade.

En definitiva que a Consellería de Política Social proceda á recuperación dos dereitos económicos e laborais arrebatados desde a entrada en vigor da Lei 1/2012, de 29 de febreiro de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galiza, mediante a apertura inmediata dunha mesa de negociación.

Outras novas recentes

Xoves, 01 Decembro 2022

Convocatoria da carreira administrativa para persoal funcionario e o complemento de desempeño para persoal laboral

No DOG do 01/12/2022 publican: - ORDE do 25 de novembro de 2022 pola que se publica o Acordo entre a Xunta de Galiza e as organizacións sindicais CSIF, CC.OO. e UGT polo que se convoca o procedemento de acceso aos graos I e II do sistema transitorio extraordinario de recoñecemento da progresión na carreira administrativa prevista na disposición transitoria oitava da Lei...
Xoves, 24 Novembro 2022

RPT de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. 22/11/2022

A CMATV enviounos unha nova proposta da súa RPT para tratar nunha xuntanza que teremos o venres 25 denovembro. Se é do teu interese podes  descargar a documentación e contactar coa CIG.  A proposta afecta principalmente ao Parque das Illas Atlánticas. Pero ten máis cousas: dotación de postos xurídicos ás xefaturas territoriais, execución de sentenzas, e máis cambios.
Mércores, 23 Novembro 2022

A Xunta pretende reducir o complemento específico adicional dalgunhas escalas de persoal funcionario

Coa Lei de Orzamentos para o ano 2023 a Xunta introduce un artigo (artigo 21.d) co que os importes dos complementos específicos adicionais poderán ser reducidos ou eliminados. Estes complementos retribúen as condicións específicas de determinados postos, como as diferentes prestacións do servizo ou as funcións. Os complementos específicos adicionais retribúen nalgunhas...