Novas por contido

CIG-Autonómica denuncia niveis de hixiene mesmo inferiores aos do curso pasado.

A CIG-Autonómica denuncia que a consellería de Educación non prevé o aumento do persoal de limpeza nos seus centros educativos e alerta de que as escolas de Infantil, Primaria, institutos de ESO, Bacharelato, educación especial, escolas oficiais de idiomas, conservatorios e Formación Profesional da Xunta de Galiza van abrir as portas sen a seguridade suficiente fronte ao COVID-19 ao non poder garantirse a hixiene, desinfección e limpeza axeitada das súas instalacións.

Para a CIG é inasumible o “Protocolo” que pretende impor a Xunta porque aumenta as tarefas de limpeza sen aumentar o cadro de persoal. A este respecto denunciamos que Educación pretende, segundo se desprende do protocolo, que haxa persoal nos centros polas mañas, durante aproximadamente 3 horas cada día, e que se limpen determinadas zonas varias veces no día. Entón, quen vai facer a limpeza de tarde se se traslada unha persoa para a mañá, se antes este persoal xa tiña unha elevadísima carga de traballo e non lle sobraba tempo de xornada para facer máis?”

Co traslado dunha persoa de tarde para tarefas COVID para a mañá provócase que, na práctica, non se dea feito unha limpeza ordinaria pola tarde e moito menos unha limpeza COVID.

Limpeza covid

Na limpeza COVID hai que facer un varrido e fregado de todas as superficies, como se se tratara dunha limpeza xeral, pero nun só día. Como exemplo poñamos nun instituto medio de 700 alumnos/as, con tres limpadoras/es para duas entradas, tres laboratorios, unha biblioteca, seis zonas de baños cos seus servizos e duchas, pavillón e ximnasio, salón de actos, secretaría, conserxería, sala de atención ás familias, zona de despachos de dirección e despachos de departamentos, sala de profesorado, patio cuberto e beirarrúas de acceso.

Ante este listado abrumador de labores, é imposíbel que dúas persoas limpen todas as superficies de contacto cada día e, algunhas delas, varias veces ao día.

O ratio actual de persoal de limpeza nos centros educativos é de 1800m2 por cada limpador/a e en base a isto deséñase o cadro de persoal. Nel están incluídos servizos cos wc, alicatados, mesas, cadeiras, ventas, portas, manillas, mamparas e cristaleiras de conserxería, laboratorios con cada fregadeiro e banqueta, estanterías, mesas da sala de profesorado, taquillas, entradas, sala de comedor ou cafetería, patios... Un traballo xa de por si duro e mal valorado, para o que, desde a CIG, levamos anos pedindo a súa revisión e que agora co COVID non só non se revisa e aumenta o persoal senón que se incrementa a carga de traballo, por parte da consellería de Educación con autoritarismo e sen ter en conta ao persoal afectado, nin á súa representación legal e mesmo obviando aos Comités de Seguridade e Saúde laboral.

A maiores, este persoal non recibiu formación algunha en materia de prevención fronte ao COVID, nin se sabe de que EPIs van dispor, sobre todo para limpar zonas de alta concentración de virus, como poden ser os WC e lavabos ou se disporán de servizo de lavandaría para desinfectar a súa roupa de traballo.

Diante desta situación, a CIG-Autonómica conclúe que estamos diante dunha desfeita que deixa en grave risco ao colectivo de traballadoras e traballadores máis vulnerable fronte ao COVID.

Outras novas recentes

Xoves, 15 Febreiro 2024

E as condicións de traballo do persoal non docente dos centros de ensino, "pa" cando?

O 12 de febreiro quedou aprobada unha nova modificación parcial da RPT de Educación co voto en contra da CIG e a abstención do resto das organizacións sindicais (CCOO, CSIF e UGT). O voto en contra da CIG non é tanto pola RPT en si, se non que se debe a que para a xustificación de creacións e amortizacións de postos seguen a empregar os ratios da Circular do ano 1994 coa...
Mércores, 14 Febreiro 2024

Apertura do prazo de acreditación dos méritos do concurso de estabilización do subgrupo C1, grupo B e III

No DOG do 14/02/2024 publican a RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2024 pola que se fai público o procedemento para a acreditacion dos méritos do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, para o ingreso, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade...
Martes, 13 Febreiro 2024

Retiran os tempos de programación educativa e, temos que estar caladas?

O Consorcio exerce presión sobre as súas traballadoras ante a mobilización pola eliminación das titorías e tempo para a programación educativa Ante a mobilización convocada pola CIG mañá 14 de febreiro ás 11 horas diante dos Servizos Centrais do Consorcio e Política Social en Compostela, o Consorcio de Igualdade e Benestar enviou ás familias e ás traballadoras unha...