Novas por contido

A CIG, xuntamente coas restantes organizacións sindicais,, sempre instaron de Función Pública que para a cobertura das vacantes de persoal laboral houbese un criterio unificador para todas as consellerías, de xeito que, en primeiro lugar, se ofertasen en adscrición temporal, posteriormente en traballos de superior categoría e, por último, se recorrese ás listas de contratación temporal.

As adscricións e as superiores categorías posibilítanlle ao persoal laboral superar, minimamente, a parálise na convocatoria dos concursos de traslados e dos procesos selectivos de promoción interna.

A Consellería de Política Social convocou neste ano, en adscrición e superior categoría, as vacantes da direccións dos centros sociocomunitarios de Tui, Corcubión, Santa Comba, Mondoñedo.... Sen embargo, para a cobertura da vacante do dirección do Centro Sociocomunitario de Bouzas, a Xefatura Territorial de Vigo de Política Social obviou este criterio xeral; saltouse a oferta en adscrición e superior categoría e ofertou a vacante ás listas de contratación temporal.

Curiosamente, a persoa que ocupaba o 1º lugar para o chamamento da lista de vacantes é moi coñecida dos altos cargos do PP que viñeron ocupando postos de delegadas territoriais da Xunta de Galiza en Vigo, tanto de Lucía Molares como de Corina Porro; máis aínda, esta última foi convidada ao casorio da contratada.

Ás listas de contratación son públicas e todos coñecemos como está a orde de prelación. Polo tanto, quen ten mando en praza pode saltarse o criterio de adscrición e superior categoría e caciquear cos contratos de traballo.

Outras novas recentes

Venres, 05 Agosto 2022

Outra destrución de postos de traballo: ATURGA

A Axencia de Turismo de Galiza (ATURGA) decidiu destruír 6 postos de traballo e crear 2, o que é unha destrución neta de 4 postos.  A proposta inicial era ainda peor: decidiran eliminar 8 postos de traballo, todos eles na propia ATURGA, e case todos da escala de inspección de turismo. A proposta final pasou a destruír 6 postos, dos que 1 é en ATURGA e outros 5 da...
Xoves, 04 Agosto 2022

A CIG recorre a falta de prazas na OEP de estabilización

A CIG ven de interpoñer recurso contencioso administrativo contra o decreto da Oferta de Emprego Público da estabilización de 2022.  Ante o baile de prazas e a ineptitude da Xunta para interpretar os obxectivos da Lei 20/2021 de estabilización do emprego público, o 22 de xullo interpuxemos recurso contencioso administrativo co fin de que se aplique correctamente esa norma...
Xoves, 04 Agosto 2022

A Xunta pecha o seu único albergue público de Ourense

A Residencia Xuvenil “Florentino L. Cuevillas” é albergue durante o mes de agosto, cando deixa de facer funcións de residencia de estudantes, dentro da REAJ (Red Española de Albergues Juveniles), tanto é así que continúa a publicitarse no seu web oficial. Pois ben, grazas a xestión da dirección do centro e co visto bo da Xefatura Territorial da Consellería de Política...