Novas por contido

A CIG solicita aos grupos parlamentares que se opoñan á  modificacion da Lei de emprego público sen respectar a negociación colectiva. O Partido Popular emprega a vía das emendas no debate da lei de reactivación económica que está hoxe, xoves 28, no Parlamento para impoñer a mobilidade forzosa do persoal empregado público da Xunta. Deste xeito a Xunta do partido popular habilítase a si mesma para mover o persoal como lle de a gana, sen negociación previa e sen xustificación. 

Para a CIG-Autonómica é unha perversión intolerable do sistema que se carga a seguridade xurídica do persoal e denunciamos que non se trata dun caso illado, senón que a Xunta esta a normalizar a emenda dos seus propios anteproxectos co grupo parlamentario do Partido Popular  para aforrar a negociación e evitar que os denunciemos no xulgado. Así xa o fixeron recentemente na lei de acompañamento dos orzamentos 2021 onde modificaron a lei de emprego para permitir o mantemento dos altísimos salarios de directivos na integración de entes na Xunta ou limitar a segunda actividade ao persoal bombeiro forestal.  

O emprego desta fórmula de eutoemenda xunto desaparición e das mesas de representación ordinarias mostra que a pandemia esta a ser a escusa do PP para empeorar as condicións de traballo do persoal empregado público.

Para a CIG o fundamental é o reforzo do persoal polas listas de contratación e recordamos que  na lei de emprego público xa existen fórmulas para facelo, coma a contratación por acúmulo de tarefas, tanto para o reforzo de persoal como no traslado voluntario.  Porén o lóxico  é  a contratación de persoal polas listas de agarda nos servizos que sexa necesario reforzar, un sistema rápido e eficaz e de responsabilidade social.  Logo de máis de dez anos de recortes continuados non temos ningunha unidade onde sobre persoal, senón máis ven a contrario, e a crise social derivada da pandemia necesita duns servizos públicos reforzados. 

Pois nin reforzo do emprego nin mobilidade voluntaria. A Xunta  do PP opta por impoñer a mobilidade forzosa a dedo e pola porta de atrás creando unha ferramenta máis para abusar do persoal empregado público.

Esta é unha medida máis que se suma á  privatización progresiva e implacable dos servizos públicos, produto dunha estratexia elaborada dende hai moitos anos polo PP para desmontar pouco a pouco a xestión directa dos servizos públicos entregándollos a empresas privadas que priman á rendabilidade económica sobre a atención á cidadanía. 

A constante entrega ao capital privado da cobertura das necesidades básicas das persoas conleva unha merma de efectivos, a sobrecarga de traballo, o empeoramento das condicións laborais e o consecuente deterioro dos servizos públicos á cidadanía.

Pero para o PP de Galiza isto non é suficiente para sacarlle beneficios económicos e partidistas ao control da administración autonómica. Quere  que os minguados efectivos de persoal propio da administración autonómica estean á súa completa disposición. E, para iso, ditan normas que buscan menoscabar a independencia e a obxectividade das persoas empregadas públicas, como a:

  • Ampliación das libres designacións e creación dos concursos de traslados “especiais” para decidir arbitrariamente quen debe ocupar os postos mellor remunerados ou de funcións de inspección e control.
  • Modificación do sistema retributivo e da promoción profesional para que os responsábeis políticos decidan sobre as condicións económicas e laborais do persoal.

E, tamén, utilizan outra estratexia deseñada dende a dirección xeral da Función Pública, que é obstaculizar dun xeito burdo e descarado os poucos recursos dos que dispoñen as persoas empregadas públicas para mellorar as súas condicións económicas e laborais:

  • Negarse a convocar concurso de traslados entre o persoal laboral durante máis de 9 anos, cando o convenio colectivo vixente di que o concurso de traslados debe ser permanente.
  • Excluír ao persoal laboral do cobro da carreira profesional senón aceptan obrigatoriamente a funcionarización.
  • Non resolver o concurso de traslados dos corpos xerais do persoal funcionario durante meses, despois de convocalo con retraso. Do concurso de corpos especiais nin se sabe. 
  • Non cumprir ningún dos prazos nin dos compromisos acadados nas negociacións colectivas.

A parálise da xestión de persoal na administración autonómica non é só consecuencia da incapacidade manifesta do director xeral da Función Pública e da falta de persoal é, en definitiva, a estratexia de demolición dos servizos públicos por parte do PP de Galiza e a doma e castración da administración autonómica para poñela ao servizo duns intereses partidistas.

Outras novas recentes

Venres, 14 Xaneiro 2022

Concurso xeral: hai luz ao final do túnel?

O día 20 de xaneiro será a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral. Ese día aprobarase tamén a proposta de resolución do concurso. A partires de aí podería publicarse a resolución en calquera momento pois xa queda en mans de Función Pública. A dúbida que xurde é sobre as dúas posibilidades que pode ter Función Pública (tendo en conta de que van facer...
Venres, 21 Xaneiro 2022

Concurso xeral: listo para cando lle veña ben ao director xeral

O xoves día 20 houbo a derradeira reunión da comisión de avaliación do concurso xeral e  acordouse o seguinte: • Resolvéronse as últimas alegacións. • Decidiuse sobre as renuncias totais, parciais e desestimentos de renuncias. • Acordouse que aquelas persoas funcionarias coa obriga de concursar ao estar en adscrición provisional ou a dispor, e que non solicitaron todos os...
Xoves, 20 Xaneiro 2022

A Xunta "adapta" o protocolo COVID para as escolas infantís de cero a tres

A CIG fixo denuncia pública nos medios de comunicación pola pretensión da Administración de igualar o tratamento que se lles dá ás aulas de cero a tres anos co resto da educación até os 12 anos Política Social comunica unhas instrucións que adaptan o protocolo, modificando a súa postura inicial. Se se alcanza o 20% da ratio poden confinar ao resto das crianzas que conviven...