Novas por contido

No BOE do 5 de febreiro vén de publicarse o Plan de Formación 2021 do Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), o réxime xeral de convocatorias de accións formativas para 2021 e a convocatoria de determinadas actividades formativas do programa de desenvolvemento profesional contínuo.

Os destinatarios/as son os empregados públicos que presten servizos a través dunha relación de carácter funcionarial, laboral u estaturario no ámbito da Administración Xeral do Estado, dos órganos constitucionais, da Administración de Xustiza, das Administracións e órganos estatutarios das Comunidades Autónomas, das Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta e Melilla e da Administración Local, así como o persoal de administración e servizos das Universidades públicas e o persoal funcionario ao servizo da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos.

Quen desexe participar deberá cumplimentar a correspondente solicitude electrónica, á que se poderá acceder a través do enderezo http://buscadorcursos.inap.es/.

O prazo de presentación de solicitudes para a convocatoria de actividades formativas que se desenvolverán durante o primeiro semestre de 2021 será de dez días hábiles , contado a partires do día seguinte á publicación da resolución no BOE.

Outras novas recentes

Mércores, 20 Setembro 2023

Data, hora e lugar de exercicios do proceso de estabilización da Lei 20/2021 de educación infantil, social, ax. cociña, limpeza e PSX

No DOG do 20/09/2023 publican: - RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2023, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concursooposición, para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral...
Luns, 18 Setembro 2023

Apertura de negociacións para un acordo do persoal do SPIF

Grazas a presión exercida polo persoal temos convocatoria para comezar a negociación. Despois de meses dende que se funcionarizou o persoal e un verán enchido de denuncias por malfacer na xestión de persoal contra o director xeral de Defensa do Monte, por fin a Secretaría Xeral Técnica convoca as organizacións sindicais para negociar un acordo para o persoal do SPIF. A...
Mércores, 13 Setembro 2023

Dereitos de conciliación na Administración da Xunta de Galiza

Comezado o curso escolar seguimos a recibir multitude de preguntas sobre os dereitos de conciliación na Administración da Xunta de Galiza. Nin a Lei de igualdade galega nin o I Plan de Igualdade da Xunta de Galiza traen melloras directas para o persoal empregado público desta Administración con respecto á lexislación básica do estado español, limitándose como moito a...