Novas por contido

Demandamos que se aclare a situación, máis aínda cando xa se citou ás traballadoras das privadas

Na CIG Autonómica levamos semanas exixindo a vacinación do persoal das escolas infantís da rede Galiña Azul que dependen do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da Xunta de Galiza. Polo de agora, comezaron os chamamentos nalgún centro privado e da Axencia de Política Social, mais da rede galega, que conta co maior numero de escolas de 0-3 anos públicas, nada sabemos.

Os riscos que ten este persoal son evidentes polas características das súas funcións de coidado e atención das crianzas, que non poden portar máscara e coas que non hai distancia de seguridade posible, pois hai que collelas no colo para consolalas, darlles de comer, cambialas...

Non entendemos que se citara antes ao persoal docente daquelas idades nas que o alumnado usa máscaras e non se priorizou a este persoal que traballa con cativas de cero a tres anos.

Nin o xerente do Consorcio, nin o subdirector de persoal da Consellería de Política Social, pasando pola xefa territorial e a Consellería de Sanidade dan explicacións de que está a suceder coas vacinacións e ninguén explica por que, por exemplo, non se chamou ás traballadoras públicas do Consorcio e xa se citou as traballadoras das escolas infantís privadas.

Cónstanos que xa se procedeu á recollida de datos para a vacinación hai máis de dúas semanas para remitírllo a Sanidade. Porén a día de hoxe aínda seguen mutis, aínda cando comezaron a vacinacion da poboacion xeral entre 50-55 anos en varias áreas sanitarias, sen ter citado aínda a persoal esencial das escolas infantís da Rede galiña Azul (máis de 145 centros)

Por iso demandamos aclaracións sobre esta demora e esiximos que se proceda xa a vacinar ao persoal público, que se aclare cando se enviaron eses datos a Sanidade dende o Consorcio e por que non se actuou coa celeridade que se precisa nunha situación de pandemia.

A inutilidade do Consorcio na xestión da pandemia levounos a realizar numerosas denuncias na inspección de traballo, por non garantir a seguridade e saúde do seu persoal. Esta de agora é unha mostra máis, xa que non se entende que citen ao persoal dos centros privados e que se deixe de facer co persoal público.

Outras novas recentes

Venres, 17 Marzo 2023

EGAP: cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación, administración electrónica e protección de datos

A EGAP publica no DOG do 17/03/2023 a Resolución pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e para o persoal ao servizo da...
Martes, 14 Marzo 2023

Comisión teletraballo (resumo do 10/03/2023)

Fomos convocados a unha xuntanza da Comisión de seguimento do teletraballo. Pola parte sindical asistiu só a CIG, como único asinante do Acordo. Dende a súa publicación en DOG fai algo máis de dous anos (07/01/2021), tan só houbo dúas xuntanzas da comisión de seguimento, a última en decembro de 2021. Por tanto, o primeiro que reclamou a CIG é que se cumpra o pactado en...
Luns, 20 Marzo 2023

Plan de Igualdade da Xunta de Galiza: remisión da enquisa a todo o persoal

A elaboración dun Plan de Igualdade conta con diferentes fases reguladas na correspondente normativa como son o Compromiso da organización (que foi publicado neste mes) e a Elaboración da Diagnose (que necesita da recollida de datos cuantitativos e cualitativos (enquisa) para poder avaliar as carencias e propor solucións). Estas fases son necesarias para poder elaborar o...