Novas por contido

A CIG vén de presentar denuncia contra a Xunta por non subministrar máscaras FFP2 ao persoal das escolas infantís e os centros de maiores a pesar de ser requirida pola autoridade laboral.

Nas escolas infantís, centros de día e residencias de maiores dependentes do Consorcio Galego de servizos de Igualdade e Benestar, da Axencia Galega de Servizos Sociais e residencias de xestión directa, dependentes da Consellaría de Política Social, as persoas usuarias non levan máscara (escolas infantís de cero a tres anos) ou non a levan en moitos momentos da xornada (persoas maiores dependentes, menores residentes ou incluso persoas con discapacidade ou diversidade funcional).

A CIG denunciou xa no mes de agosto na dirección territorial de Galiza da Inspección de Traballo e Seguridade Social, entre outras cuestións, a falta de equipos de protección individual de protección respiratoria para o cadro de persoal de escolas infantís porque os nenos e as nenas non levan máscaras e, evidentemente, non se pode manter a distancia de seguridade. Que ten unha crianza ao seu coidado ten que darlle afecto, o que implica proximidade, hai que collelas no colo para consolalas, darlles de comer e cambialas; momentos estes nos que se expulsa gran cantidade de aerosois.

Tamén puxemos en coñecemento ante a Autoridade Laboral a falta de máscaras FFP2 nos centros de día e residenciais para a protección do cadro de persoal exposto ao risco. Moitas das persoas usuarias dos centros de maiores sofren demencias, polo que sacan a máscara, e teñen que ser axudadas no aseo (da boca tamén) e na inxesta (nese momento acostuman tusir por broncoaspiración), ou simplemente non a poden ter colocada todo o día.

A autoridade laboral, despois de realizar as dilixencias oportunas e requirir a protección respiratoria do persoal mediante as máscaras FFP2, maniféstanos que a Administración xa lle comunicou a súa decisión de non proceder a subministrar estes EPI para as escolas infantís e os centros de maiores.

Para xustificar a sua negativa a protexer ao persoal deste risco laboral a consellería de Política Social e o Consorcio achegaron á inspección de traballo un informe do Comité Clínico no que indican que non é necesario usar máscaras FFP2 nestes servizos e, aínda así, a autoridade laboral, reitera no seu requirimento e resolve que teñen que subministrar estes EPIS aos cadros de persoal.

Pero, quen é o comité clínico, do que apenas se sabe nada e é quen de indicar que non se precisa protección respiratoria para traballar con persoas usuarias sen máscara? É o mesmo que lle indicou ao Señor Feijoo que esixira unha resposta do Ministro de Sanidad de que as máscaras FFP2 deberían etar indicadas na poboación xeral?

Para máis, a conselleira de Política Social, Fabiola García, nas súas visitas aos centros de traballo, preséntase usando as máscaras que non quere dar ao seu persoal. En resposta, a CIG presentamos unha denuncia contra a Xunta por pasar da lexislación en materia de protección de riscos laborais e ignorar á autoridade laboral.

Outras novas recentes

Luns, 27 Marzo 2023

Acordo biólogos/as de zona, RPTs (Mar e Política Social), equivalencias funcionarización (resumo da CP e MX 22/03/23)

O pasado 22 de marzo tivo lugar unha xuntanza da Comisión de Persoal e da Mesa Xeral na que se trataron os seguintes asuntos: condicións de traballo de biólogos/as de zona, RPT do Mar, RPT de Política Social, modificación das equivalencias de funcionarización. Acordo sobre as condicións de traballo de determinadas prazas adscritas aos servizos periféricos da consellería do...
Martes, 28 Marzo 2023

EGAP: convocatoria das actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero

No DOG do 28/03/2023 a EGAP publica a RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2023 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así para o persoal da Administración de xustiza de...
Domingo, 26 Marzo 2023

A Xunta afonda na inestabilidade laboral do persoal investigador e abre a porta da privatización

O proxecto de decreto contempla o despido aos cinco anos en caso de avaliación negativa e deixa fóra o 70% dos traballadores/as do sector A Xunta de Galiza presentounos un proxecto de estatuto do persoal investigador da Administración xeral e das entidades instrumentais integrantes do sector público autonómico. Nel loan as bondades de unificar ao persoal que realiza...