Novas por contido

A Consellería de Medio Rural pásase de freada e elimina o teletraballo en burbullas do artigo 12 por circunstancias excepcionais derivadas da pandemia da Covid baseándose na orde que mantén as medidas preventivas após da finalización do Real decreto do estado de alarma e argumentando que nunca fixo a circular que permitía solicitalo. 

Coa reincorporación do persoal dos centros administrativos de Medio Rural sen medidas preventivas serias e inda co persoal amoreado foi difícil conseguir teletraballo en burbullas (e nin sequera en todos os servizos), aínda que outras consellerías levaban meses aplicándoo como medida preventiva e traballando en burbullas con normalidade. Por fin o 4 de febreiro de 2021 coa entrada en vigor do Acordo de teletraballo xeneralizábase a aplicación do sistema de autorización especial na Administración xeral da Xunta de Galiza.

Coa escusa do remate do estado de alarma, Medio Rural elimina o teletraballo facendo uso dun escrito onde os argumentos patinan, xa que emprega a orde que prorroga o teletraballo para quitalo, porque nunca o implantaron nunca circular, din.

Intentan explicar facendo malabarismos, que segundo a Orde do 7 de maio, que establece medidas específicas na Galiza para manter o teletraballo como medida efectiva contra a pandemia, hai que facer o contrario e quitalo!!

Así, o día 9 de maio a SXT de Medio Rural asina o remate do teletraballo cun: “ Polo que de acordo co anterior, tendo en conta que na consellería non se ditou resolución pola que se autorizaba o teletraballo Covid, non se poderá tramitar o permiso habilitado no portal do empregado público “xustificación teletraballo pola covid” dende o día 9 de maio data de entrada en vigor de dita norma”.

Ante isto temos que clarexar:

1. O teletraballo non é un permiso, é unha modalidade laboral.
2. Ao que chamamos teletraballo Covid é aquel que se aplica en base á situación de emerxencia sanitaria para protexer ao persoal e a toda a poboación do virus, evitando riscos de contaxio nos centros, nas familias e nas diferentes localidades durante os desprazamentos. A circular da DXFP harmonizou o paso do anterior áo novo sistema do acordo de teletraballo.
3. A declaración de emerxencia que posibilita a solicitude polo artigo 12 faise por medio da orde publicada que no caso do 7 de maio ratifica a continuidade desta medida .
4. Aos xefes de Medio Rural impórtalles un bledo a saúde do seu persoal e nin sequera informan desta medida radical aos delegados e delegadas de prevención do Comité de Seguridade e Saúde Laboral.

A Secretaría Xeral Técnica e o seu equipo sorprenden polas súas extravagancias no abuso e falta de respecto ao persoal, como o de quitar soldo nos servizos mínimos da folga ou pagar as nóminas do persoal de seis meses ao segundo mes de traballo precarizandoos aínda máis. A chulería xeral desta patronal da peor calaña é diaria. Agora tocoulle ao teletraballo.

Para rematar, un exemplo da "excepción que se volta norma”: O caso do servizo de gandería, esenciais, sen medidas de prevención, sen vacinación e sen teletraballo covid en toda a pandemia.

A Xunta ten que pararlle os pés a esta consellería insubmisa e o conselleiro ten que cesar ao autor destas macarradas impropias dunha administración pública cabal.

Ou é que realmente a Xunta son reinos de taifas onde cada consellería pode facer as excentricidades que lle peten sen consecuencias?

Cuartos nun entrechan sen ventilación natural e onde nunca tiveron teletraballo pola chulería do xefe de servizo e do xefe territorial (abriron un oco nun pavés dun patio interior noutro espazo Interior ao que da unha ventana ridicula como gran solución a ventilación). A CIG denunciou as condicións deste centro administrativo na inspección de traballo en varias ocasións, daquelas das que tivemos resposta da inspectora, unicamente se relacionaban medidas que nin a Xunta aplicou nin a inspección comprobou: a connivencia Xunta-Inspección de Traballo en Ourense é brutal.

Outras novas recentes

Luns, 20 Marzo 2023

Plan de Igualdade da Xunta de Galiza: remisión da enquisa a todo o persoal

A elaboración dun Plan de Igualdade conta con diferentes fases reguladas na correspondente normativa como son o Compromiso da organización (que foi publicado neste mes) e a Elaboración da Diagnose (que necesita da recollida de datos cuantitativos e cualitativos (enquisa) para poder avaliar as carencias e propor solucións). Estas fases son necesarias para poder elaborar o...
Martes, 14 Marzo 2023

Flexibilidiade por conciliación, RPTs (Mar e PS), funcionarizacion limpeza e cociña (para MX 17/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos que será o venres 17 de marzo, coa seguinte Orde do día: 1. Modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) referente ao proceso de funcionarización de postos de traballo de persoal laboral correspondente ás especialidades de persoal de limpeza e cociña (V-001 e V-011)....
Luns, 20 Marzo 2023

Acordo "biólogos/as de zona", RPTs (Mar e Política Social), modificación equivalencias funcionarización (para CP e MX 22/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Comisión de Persoal e outra da Mesa Xeral de Empregados Públicos que serán o mércores 22/03/23, coas seguintes ordes do día: Comisión de Persoal Proposta de acordo entre a Consellería do Mar e as organizacións sindicais sobre as condicións de traballo de prazas adscritas aos servizos periféricos (biólogos/as...