Novas por contido

O DXOPF da Consellería de Medio Rural ten que acceder a reunirse ca CIG despois da presión exercida polos representantes dos traballadores

Despois de mais de 1 ano solicitando varias reunións co director xeral, onde poder tratar diversos temas que atinxen tanto o bon funcionamento da Administración, como que o administrado teña un trato mais próximo a Administración e tratar de mellorar as condicións de traballos dos empregados públicos, o mércores 24 de novembro tivemos unha reunión á que asistiron por parte da Administración o director xeral Ordenación e Planificación Forestal, e o xefe de servizo de Xestión Forestal.

Por parte da CIG empezamos agradecendo a celeridade e o carácter negociador que mostrou o director xeral, xa que despois de soamente 18 meses de varias solicitudes, fixese un oco na súa apertada axenda para recibir á representación dos traballadores e traballadoras.

Despois deste breve agradecemento, desde a CIG tratouse de levar a reunión a un talante dialogante e de cordura, expoñendo diversos temas que xa debían estar superados, facendo fincapé en:

  1. Diferencias na forma enfocar o traballo, xa non só en cada provincia, se non en cada distrito forestal, entendendo que se deben de dar unhas instrucións claras neste senso. Neste sentido comprométense a redactar unhas instrucións para unificar criterios comúns para todos os Distritos.

  2. Evitar as duplicidades na tramitación dos expedientes de aproveitamentos forestais, evitando o funil que se produce moitas veces ó ter que supervisarse por varios funcionarios, antes de ser ser resoltos polas xefaturas territoriais. Neste punto indica que non vai mudar nada ó respecto e que e actual estrutura e que non ten pensado cambiar.

  3. Tarxeta empregado público: considera que non é competente para realizar as tarxetas, pero que vai incidir para que se tramiten. Dende a CIG informámoslle que están empezando a chegar as tarxetas de empregado público os Axentes Ambientais, despois de mais de 1 ano desde que se prometeran creemos que “XA” non é sen tempo.

  4. Sobre o acceso ó Catastro por parte dos Axentes, volve a dicir que se está a traballar para facilitarlle esta ferramenta casi imprescindible para o seu traballo diario, polo que consideramos que é moi necesario. Axentes doutras comunidades autónomas xa teñen acceso ó mesmo desde fai anos.

  5. Tratamos diversos puntos a mellorar tanto no CORWEB como no CORPRI, quedando en revisalos e tratar de corrixilos. CIG solicita que se cumpra a lei 4/2019 de administración dixital de Galiza onde fala da creación do persoal funcionario habilitado para a tramitación de solicitudes para a poboación do rural. Denunciamos que o que tratan de facer é unha privatización dun servizo público e que non o vamos a consentir. Eles seguen na teima de que as estatísticas os avalan pero do que non falan é do diñeiro que ten que gastar a xente envellecida do rural, tendo que pagarlle en moitos casos a unha xestoría por un tramite que se podería realizar de balde.

  6. Informóusenos da creación dunha App para a tramitación das actas de denuncias da Lei de Montes. Segundo dixeron a aplicación está moi avanzada e habilitarase en breve. Desde a CIG protestamos enerxicamente ante a falta de dialogo e de respecto aos traballadores e traballadoras pola creación desta App sen contar coa súa representación para aportar solucións e dar a súa opinión. Trala nosa protesta o director xeral accedeu á creación dun grupo de traballo para tratar de mellorar esta App cando se poña en funcionamento e outro grupo de traballo para mellorar a App CORWEB-CORPRI.

  7. En canto á pregunta da CIG da Reestruturación do persoal da Consellería de Medio Rural o director xeral, dixo que se nos informaría mais adiante e que nada nos podía dicir do tema. Como bon galego non contou nada, rematamos a reunión sen saber se sube ou se baixa na escaleira.

Outras novas recentes

Martes, 24 Mai 2022

Información xeral 20/05/2022: datas de procesos selectivos e concursos, flexibilidade, promoción interna

No punto de rogos e preguntas da Mesa Xeral de negociación de empregados públicos do 20/05/2022, falouse dos seguintes asuntos: Das tomas de posesión do concurso de traslados e do destino definitivo de corpos xerais (actualmente en provisional), pedimos datas concretas. O DXFP resposta que o 27 publicarán en DOG. Pero en canto as datas de cese e toma de posesión négase a...
Mércores, 18 Mai 2022

Criterios e decreto de OEP-2022 extraordinaria (Lei 20/21)

Recibimos varias convocatorias de xuntanzas, e as respectivas documentacións, pola OEP extraordinaria do ano 2022.  Función Pública envia as organizacions sindicais o luns 16 o mesmo documento que vai para a Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos deste venres 20 de maio. Neste borrador non aceptaron máis que dous apuntamentos sobre a separación das ofertas e as...
Luns, 23 Mai 2022

RPT do Parque nacional Illas Atlánticas e Xunta consultiva en materia de ordenación do territorio e urbanismo

Recibimos unha nova proposta de modificación de RPT da CMATV referente a creación dos postos de traballo de persoal laboral no Parque Nacional (27 postos que levan máis de 11 anos pendentes de inclusión en RPT) e a creación de 4 postos e modificación de outros tres para dotar de persoal suficiente a Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo...