Novas por contido

É un feito patente que os datos que temos enriba da mesa no referente aos contaxios COVID en Galiza e a saturación dos servizos sanitarios fan que esteamos ante unha verdadeira emerxencia sanitaria.

Mentres os contaxios diarios rondan os 8.000 e o número de persoas infectadas superan xa os 70.000 a xunta fai mutis ante a petición de reforzo das medidas preventivas e a aplicación do teletraballo Covid alternado e con grupos burbulla

A Xunta esta tardar, outra vez, en tomar medidas para protexer ao seu persoal; a CIG Administración Autonómica remitiu un escrito antes do nadal tendo en conta as pésimas previsións que xa tiñamos daquela, onde solicitamos de novo a asunción inmediata do teletraballo COVID en base ao artigo 12 en base tamén recomendacións feitas polo Presidente do Goberno do estado español onde propuña o máximo teletraballo en todas as administracións públicas como prevención ante a vaga. Cos datos xa disparados na Galiza o director xeral da Función Pública, no que é a súa practica habitual, nin respostou ao escrito de solicitude nin tomou medidas complementarias para protexer ao persoal da Xunta de Galiza.

O persoal da Administración non é alleo aos embates da pandemia, e está a sufrir decenas de contaxios, a día de hoxe a Xunta é mais opaca ca nunca a hora de informar a representación do persoal dos positivos e incluso non sabemos a cantidade de empregados públicos que están de baixa médica por este motivo.

Ademais é necesaria e urxente a revisión das medidas preventivas e unha nova dotación de máscaras de protección ao persoal. E incrible que case dous anos despois esteamos demandando as mesmas cuestións que ao comezo da pandemia: A Xunta non aprende simplemente porque non lle da a gana ou  PORQUE QUERE QUE AS COUSAS VAIAN MAL PARA a sua ofensiva política contra o goberno estatal?

Así neste marco de contaxios xeralizados a CIG SOLICITA:

1.- A adopción inmediata do teletraballo COVID, no marco da emerxencia sanitaria destas datas, e no marco do Acordo de Teletraballo.

2.- Información detallada de datos de persoal contaxiado pola COVID por consellerías e localidade e número de baixas do persoal por centro de traballo. É vergonzoso que a día de hoxe haxa un apagón informativo sobre as ausencias por contaxio. Mesmo no resto de ondas había consellerías que informaban a cada Xunta de Persoal dos casos, pero esa información hoxe esta a ser ocultada deliberadamente.

Outras novas recentes

Luns, 20 Marzo 2023

Acordo "biólogos/as de zona", RPTs (Mar e Política Social), modificación equivalencias funcionarización (para CP e MX 22/03/23)

O director xeral de Función Pública convocounos a unha xuntanza da Comisión de Persoal e outra da Mesa Xeral de Empregados Públicos que serán o mércores 22/03/23, coas seguintes ordes do día: Comisión de Persoal Proposta de acordo entre a Consellería do Mar e as organizacións sindicais sobre as condicións de traballo de prazas adscritas aos servizos periféricos (biólogos/as...
Venres, 17 Marzo 2023

A CIG gaña a demanda contra o Consorcio pola suspensión de contratos nas vacacións

A CIG gañou o conflito colectivo presentado ante o TSXG polo que este declarou nula a cláusula contractual na que se suspendía o contrato ao persoal substituto nos períodos vacacionais no que pechan as escolas infantís Nas Escolas Infantís da rede pública de cero a tres anos, a Administración galega castigaba ao persoal substituto ao non cotizar, non cobrar e non ter acceso...
Luns, 20 Marzo 2023

Plan de Igualdade da Xunta de Galiza: remisión da enquisa a todo o persoal

A elaboración dun Plan de Igualdade conta con diferentes fases reguladas na correspondente normativa como son o Compromiso da organización (que foi publicado neste mes) e a Elaboración da Diagnose (que necesita da recollida de datos cuantitativos e cualitativos (enquisa) para poder avaliar as carencias e propor solucións). Estas fases son necesarias para poder elaborar o...