Novas por contido

As oficinas de emprego de Vigo que atenden a unha maior poboación, a de Navia, a de López Mora, Sanjurjo e a de O Calvario, sofren unha constante destrución de efectivos pola desidia ou incompetencia da xefatura territorial de Emprego e de Igualdade.

As vacantes ofértanse en comisión de servizos despois das oportunas reclamacións. Os postos base quedan desertos con esta modalidade e non se están ofertando ás listas de contratación temporal.

Postos de dirección vacantes están máis dun mes sen dotarse co agravante de que a maior parte das veces a súa cobertura, en comisión, é con persoal procedentes destas oficinas de emprego que non son substituídos coa celeridade necesaria.

Noutros casos, as necesidades puntuais de persoal para a xefatura de Vigo son satisfeitas con funcionarios procedentes destas oficinas os que non son substituídos de ningunha maneira.

É certo que os postos de traballo das oficinas de emprego teñen unha importante sobrecarga polo que non é doado a súa cobertura en comisión se non teñen un nivel que o compense. Tamén é certo que as listas de contratación están saturadas de persoas que desexan traballar e aboaron taxas por unha expectativa de emprego moi incerta.

Estes postos de traballo, que non se cobren e que teñen a súa dotación económica nos orzamentos, son unha importante fonte de aforro para a Xunta en detrimento das condicións de traballo das funcionarias que teñen que dar resposta si ou si ás necesidade dos desempregados usuarios, pois estes non son responsables nin poden sufrir as consecuencias desta deriva ideolóxica de desmantelamento dos servizos públicos

Esiximos a inmediata oferta en comisión de servizo de todos os postos vacantes das oficinas de emprego e, onde non se cubran por esta modalidade, se acuda ás listas de contratación con carácter de urxencia.

Outras novas recentes

Luns, 23 Mai 2022

RPT do Parque nacional Illas Atlánticas e Xunta consultiva en materia de ordenación do territorio e urbanismo

Recibimos unha nova proposta de modificación de RPT da CMATV referente a creación dos postos de traballo de persoal laboral no Parque Nacional (27 postos que levan máis de 11 anos pendentes de inclusión en RPT) e a creación de 4 postos e modificación de outros tres para dotar de persoal suficiente a Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo...
Mércores, 18 Mai 2022

Criterios e decreto de OEP-2022 extraordinaria (Lei 20/21)

Recibimos varias convocatorias de xuntanzas, e as respectivas documentacións, pola OEP extraordinaria do ano 2022.  Función Pública envia as organizacions sindicais o luns 16 o mesmo documento que vai para a Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos deste venres 20 de maio. Neste borrador non aceptaron máis que dous apuntamentos sobre a separación das ofertas e as...
Venres, 27 Mai 2022

Toma de posesión do concurso de traslados da Administración xeral

No DOG do 27/05/2022 publican a RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2022 pola que se abre o prazo posesorio dos postos adxudicados en virtude da resolución definitiva do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galiza, convocado pola Resolución do 25 de novembro de 2019. O prazo da toma de posesión comezará a contar a partir do...